Blågrønt klyngesamarbeid får 2 mill i støtte

Sammen med NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North tar NCE Blue Legasea en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi.

Samarbeidet er unikt i Norge, og for å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

ÅKP
Fellesbilde med tekst v3.png

Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land møter hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.

Sirkulærøkonomi

Samarbeidet er unikt i Norge, og det siste året har de fire klyngene jobbet for å utvikle konkrete prosjektideer som grønn og blå sektor vil ha nytte av.

Gjennom en innovasjonsprosess høsten 2020 ble behovet for nye bærekraftige fôringredienser pekt på som et viktig område hvor nettopp løsningene kan ligge i et tverrsektorielt samarbeid. Kortreiste råstoffer skal bli et supplement og erstatning for soya, fiskemel og –olje. Gjennom prosessen har det kommet tydelig frem at dette også er globale problemstillinger der Norge kan innta en ledende posisjon.

Et felles industrielt løft

De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer.

Tidligere i år fikk klyngesamarbeidet midler gjennom utlysningen Grønn Plattform til forprosjektet Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr.

- Det at vi fikk midler, forteller oss at dette er et viktig satsingsområde og som med den nye ressursen kan vokse betraktelig, sier de fire klyngelederne.

Bærekraftige løsninger

Innovasjon Norge bidrar med finansiell støtte til samarbeid mellom klyngene for å styrke arbeidet med å utvikle nye og bærekraftige løsninger for blå og grønn sektor.

- Innovasjon Norge skal støtte utviklingen av løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog. Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter. Dette initiativet på tvers av sektorene er veldig spennende, sier Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder i Innovasjon Norge.

landmøterhav_norsk.png


Økt behov for samhandling 

Dette blir en spennende stilling der prosjektlederen skal være engasjert for to år i en 100 prosent stilling som skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene. Klyngelederne er styringsgruppe for prosjektet og bidrar med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. Målet er å øke kompetanse på tvers, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi.

Behovet for samhandling er ytterligere bekreftet gjennom 2020, og interessen har vist seg å øke i klyngesamarbeidets fjerde år. Det er etablert prosjektgrupper for gjennomføring av aktiviteter, og klyngenes rolle i disse aktivitetene er definert i samråd med klyngemedlemmer og partnerbedrifter.

- Vi ser frem til å fortsette dialogen med Innovasjon Norge og andre offentlige aktører for å realisere prosjektmuligheter mellom blå og grønn sektor, avslutter de fire klyngelederne.

 

Nyheter

GOAL: World's First Net-Zero Maritime Cluster 

GCE Blue Maritime Cluster launches a new strategy towards 2030. The participants will take a global position with the most ambitious strategy ever.  

Les strategidokumentet av New BLUE Deal her

– Now we are planning for the future! Experience and knowledge is buildt up through generations and has made the Norwegian maritime cluster worldleading. We have turned around before, and we are doing it again now, says Mr Njål Sævik from Havila. He is the chairman of GCE Blue Maritime Cluster.

NBDmindre1.jpg
Elisabeth Solvang from GCE Blue Maritime in conversation with Fredrik Mordal Hessen from Vard og Kjetil Bollestad from Green Yard Kleven.GCE BLUE Maritime Cluster has used the last year assisting the cluster companies meeting the significant challenges the pandemic has made, both financially and operational. At the same time, the cluster has used this period to think ahead. The Board is convinced that the green shift will change the global maritime industry, and wishes to meet the change offensively and build global competitiveness.

The GCE BLUE Maritime's board has together with a widely composed workforce including professionals from the cluster's full supply chain constructed the new strategy, which has been named "NEW BLUE DEAL - the road to a emission-free maritime industry". 

The objective is to become the world's first net-zero maritime cluster, who will develop, design, build, equip and run the ZE vessels of the future. Tuesday 15th June 2021, ÅKP launched the cluster strategy from their studio. See the launch in the link below (in Norwegian).

See the launch here (in Norwegian)

NBDmindre2.jpg
Panel lead by Elisabeth Solvang, with Njål Sævik (Havila), Lisa Edvardsen Haugan (Kongsberg Maritime) and Karl-Inge Rekdal (Sykkylven Stål).