Blågrønt klyngesamarbeid får 2 mill i støtte

Sammen med NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster og Biotech North tar NCE Blue Legasea en sentral rolle i arbeidet med å utnytte mulighetene til samarbeid mellom blå og grønn bioøkonomi.

Samarbeidet er unikt i Norge, og for å gjennomføre løftet og få fortgang i blågrønn innovasjon, ansettes det en prosjektleder som skal videreutvikle klyngenes samarbeidsprosjekt.

ÅKP
Fellesbilde med tekst v3.png

Næringsklyngene har siden 2018 samarbeidet tett under paraplyen Land møter hav med et felles mål om å styrke bærekraftig verdiskaping mellom landbruk og marin sektor. I løpet av 2020 har klyngene fått stadfestet behovet og interessen for samarbeid på tvers av grønn og blå bioøkonomi.

Sirkulærøkonomi

Samarbeidet er unikt i Norge, og det siste året har de fire klyngene jobbet for å utvikle konkrete prosjektideer som grønn og blå sektor vil ha nytte av.

Gjennom en innovasjonsprosess høsten 2020 ble behovet for nye bærekraftige fôringredienser pekt på som et viktig område hvor nettopp løsningene kan ligge i et tverrsektorielt samarbeid. Kortreiste råstoffer skal bli et supplement og erstatning for soya, fiskemel og –olje. Gjennom prosessen har det kommet tydelig frem at dette også er globale problemstillinger der Norge kan innta en ledende posisjon.

Et felles industrielt løft

De fire klyngene jobber for kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft, og målet med samarbeidsprosjektet er forankret i klyngenes daglige virksomhet og deres medlemmer.

Tidligere i år fikk klyngesamarbeidet midler gjennom utlysningen Grønn Plattform til forprosjektet Innovasjon for bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr.

- Det at vi fikk midler, forteller oss at dette er et viktig satsingsområde og som med den nye ressursen kan vokse betraktelig, sier de fire klyngelederne.

Bærekraftige løsninger

Innovasjon Norge bidrar med finansiell støtte til samarbeid mellom klyngene for å styrke arbeidet med å utvikle nye og bærekraftige løsninger for blå og grønn sektor.

- Innovasjon Norge skal støtte utviklingen av løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog. Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye produkter. Dette initiativet på tvers av sektorene er veldig spennende, sier Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder i Innovasjon Norge.

landmøterhav_norsk.png


Økt behov for samhandling 

Dette blir en spennende stilling der prosjektlederen skal være engasjert for to år i en 100 prosent stilling som skal jobbe på tvers av de fire næringsklyngene. Klyngelederne er styringsgruppe for prosjektet og bidrar med kompetanse fra sine respektive kjerneområder. Målet er å øke kompetanse på tvers, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjekter på tvers av blå og grønn bioøkonomi.

Behovet for samhandling er ytterligere bekreftet gjennom 2020, og interessen har vist seg å øke i klyngesamarbeidets fjerde år. Det er etablert prosjektgrupper for gjennomføring av aktiviteter, og klyngenes rolle i disse aktivitetene er definert i samråd med klyngemedlemmer og partnerbedrifter.

- Vi ser frem til å fortsette dialogen med Innovasjon Norge og andre offentlige aktører for å realisere prosjektmuligheter mellom blå og grønn sektor, avslutter de fire klyngelederne.

 

Nyheter

ESG - 3 bokstaver på 2 timer

Webinar Bruk 2 timer på å skaffe deg mer kunnskap og beslutningstrygghet om hvordan du skal bygge opp en ESG-strategi for din bedrift.

Arrangør: NCE Blue Legasea og ÅKP
Dato:
Sted: ÅKP Studio
ESG 3 timer - NCE.png

Som en del av verktøykassen for bærekraft i NCE Blue Legasea, introduserer vi et to timer kurs om ESG. 

Kurset er myntet på ledere for bedrifter som skal sette i gang ESG strategiarbeid i bedriften. Få et innblikk i hvor omfattende arbeid som skal til og et bedre beslutningsgrunnlag for veien videre. Hvor mye ressurser vil dette arbeidet kreve fremover? Er dere nesten i klare for rapportering, eller er det fortsatt store ressurser som må settes på saken?  

•Kunnskap om ha ESG innebærer, juridisk og praktisk
•Kunnskap om hvordan ESG vil påvirke din bedrift
•Kunnskap om hvordan man kommer i gang med et eget ESG regnskap

Påmelding ESG - 3 bokstaver på 2 timer

Påmelding - HN


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

Our Clear Goal to be the World's First Net-zero Maritime Cluster

New BLUE Deal is all about throwing the world's biggest challenge at the 14,000 maritime professionals in the Norwegian maritime cluster, and make it into a business success.

Daniel-mindre.jpg

Photo: Cluster CEO Daniel Garden presenting the new strategy.

GCE Blue Maritime Cluster is Norway’s largest industrial cluster and represents the country’s highly internationalized shipbuilding and shipping industry. Our 200 member companies employ 14,000 people with combined annual revenues of NOK 50 billion. 

“GCE Blue Maritime Cluster is a brilliant enabler for Norwegian maritime companies competing on the global stage. By providing a dynamic arena for innovation alongside national authorities, research institutions, banks and entrepreneurs, we can focus our minds on solving the challenges to make shipping more sustainable,” said GCE BLUE Maritime Cluster CEO Daniel Garden. He adds that the green shift already underway will radically transform the maritime industry globally. “Everyone will have to adapt and develop new business models to comply with ever-stricter environmental regulations, while harnessing the power of advanced technologies to enhance performance both at sea and ashore. We are meeting this ‘sea change’ head on while striving to enhance and maintain the global competitiveness of our members,” he said.

 

Definitive strategy

GCE Blue Maritime Cluster fully supports the objectives of the Paris Agreement and is committed to ensuring the maritime industry is a key contributor of solutions to combat the climate crisis. The cluster’s forward-looking strategy, ‘New Blue Deal – the road to a net-zero maritime cluster’ (NBD), launched in June 2021, is serving as the compass. 

“Our main ambition is to position our members robustly at the forefront of innovations to make the industry emissions-free as we head towards 2030. As the world's first net-zero maritime cluster we want to develop, design, build, equip and operate the zero-emissions vessels of the future. Our three core NBD working groups – the market group, technology group and the supply chain group – will plot the course ahead through concrete projects,” Garden said.

 

Programme objectives

The mission of the Green Newbuilding Programme is to develop full-scale zero-emission vessels that can be put directly into commercial operation. The Green Conversion Programme will focus on retrofitting emission-free propulsion systems in the existing fleet while establishing circular value chains for dismantling ships unsuited for conversion.

The focus is on ship types with global potential but in sectors where Norway has a head start. These comprise ocean-based energy (petroleum, offshore wind, etc), ocean-based food (aquaculture and fisheries) and ocean-based travel (cruise, ropax, roro, etc).

 

Enquiry and action

Questions the groups are considering include identifying key challenges, what zero-emission solutions are viable, which cluster members should participate in projects and their responsibilities, project mechanics and submitting applications for funding.

“Through ongoing ‘idea labs’ we are collaborating with our members to brainstorm new angles to markets and solutions, identify potential customers and align external partners and competence environments. We are also forgingclose links with authorities both in Norway and the EU in the pre-commercial stage of projects,” said Garden.

The world-heritage Geirangerfjord on Norway’s west coast, which will be emissions-free from 2026 as strict government regulations on ship traffic come into force, will act as the testing ground for a new generation of zero-emission, fully connected vessels. 

 

Full steam ahead

“Making Norway a world-leading maritime nation has taken expertise built up over many generations. That phenomenal experience lives on in our cluster. We’ve succeeded in bouncing back from crises in the past, and I’m fully confident we will do that again as we put the pandemic behind us. With NBD firmly in place, getting to net zero is going to be an exciting journey,” Garden said.

 

Read the full version of the New Blue Deal here