ÅKP Entreprenørskap

ENTREPRENØRSKAP - ÅKP tilbyr råd og veiledning knyttet til utvikling av din bedrift. Vi tilbyr ulike programmer for avklaring og vekst, samt gründerhjelpen hoppid.no for Sula, Herøy, Hareid og Ulstein kommune. ÅKP tilbyr også et strukturert ScaleUp-program der erfarne mentorer bidrar til å akselererer vekst i etablerte bedrifter.

Les mer om våre tjenester

ÅKP Idélab

ÅKP Idélab er en strukturert prosess for bedrifter som ønsker å utforske en strategisk problemstilling, gjerne i samarbeid med sitt nettverk, eksempelvis kunder, leverandører, samarbeidspartnere og långivere.

- Står bedriften foran en strategiprosess?
- Usikker på hvor fremtidige vekstmuligheter ligger?
- Kjenner du et behov for å forankre strategi med resten av organisasjonen?
- Har dere en strategi, men trenger å få operasjonalisert den?
- Er bedriftens forretningsmodell lite tilpasset fremtidens kundekrav?

Idélab-er er forskjellige, med konkret innhold tilpasset behovet til den enkelte bedrift.

Les mer her

DigiCat kan hjelpe med økonomisk støtte

Gjennom SIVA kan vi hjelpe til med å skaffe økonomisk støtte til mindre utviklingsprosjekter for små- og mellomstore bedrifter. Søknadsprosessen er svært enkel, og DigiCat hjelper til fra A til Å.


Mer informasjon
digital twin ulstein osp.jpg

MAFOSS

Maritim foreining for søre Sunnmøre (MAFOSS) vart skipa i 1969 som ei interesseforeining for den maritime industrien på søre Sunnmøre og samarbeider tett med ÅKP. MAFOSS skal fremje ei positiv og konkurransedyktig utvikling i verfts- og leverandørindustrien i regionen.

Les mer

NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre består av 220 bedrifter og har en verdensledende posisjon innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte spesialfartøy for de globale havromsnæringene. Klyngen har status som Global Centre of Expertise (GCE) som er en nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge.

Gå til bluemaritimecluster.no

Åkp Blue Innovation Arena

ÅKP har gått sammen med Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre for å realisere fremtidens innovasjonsarena i Ålesund.

Gå til blueinnovationarena.no