ÅKP Startup & Scaleup

ENTREPRENØRSKAP - ÅKP tilbyr råd og veiledning knyttet til etablering eller utvikling av din bedrift. Vi tilbyr ulike programmer for oppstart og vekst, samt gründerhjelpen hoppid.no for Sula, Herøy, Hareid og Ulstein kommune. hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. ÅKP tilbyr også et strukturert Scaleup-program for å akselererer vekst i etablerte bedrifter.

Les mer om våre tjenester
undervannsrobot_570x340.png

GCE Blue Maritime Cluster

Den maritime klyngen på Møre består av 220 bedrifter og har en verdensledende posisjon innen design, bygging, utrustning og operasjon av avanserte spesialfartøy for de globale havromsnæringene. Klyngen har status som Global Centre of Expertise (GCE) som er en nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge.

Gå til bluemaritimecluster.no

NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no

ÅKP Idélab

ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Vi tilbyr en skreddersydd workshop som utforsker forskjellige tema basert på bedriftens behov.

Skal du fornye deg i eksisterende marked eller gå inn i nye markeder? Kan det være trender som påvirker bedriften som vil kreve omstilling?

For å sikre kvalitet og levedyktige idéer og konsepter vil den kreative prosessen blir forsterket med ÅKPs etablerte metodikk for entreprenørskap og vekst.

Mer informasjon om ÅKP Idélab
digital twin ulstein osp.jpg

Digicat

Vi tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger til alle næringer. Vårt tilbud strekker seg gjennom hele utviklingsløpet, fra ideen unnfanges og ut produktets levetid. Vi tilbyr også opplæring, trening og seminarer i samarbeid med utdannings-institusjoner.

Digicat - Norsk katapultsenter støttes av SIVA og driftes av ÅKP AS på vegne av industrien.


Gå til digicat.no

MAFOSS

Maritim foreining for søre Sunnmøre (MAFOSS) vart skipa i 1969 som ei interesseforeining for den maritime industrien på søre Sunnmøre og samarbeider tett med ÅKP. MAFOSS skal fremje ei positiv og konkurransedyktig utvikling i verfts- og leverandørindustrien i regionen.

Les mer

Andre prosjekter

ÅKP er partner i flere nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på innovasjon, nærings- og regionsutvikling.

zevinnovation2.png

ZEVinnovation project

ZEVinnovation is a transnational cooperation platform that supports development of innovative zero-emission vessels and related technologies. ÅKP is partner in the project

Learn more
heidi.jpg

Søke EU-prosjekt?

ÅKP tilbyr hjelp til bedrifter som ønsker å søke midler for å gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter i EU. Stillingen er en delt ressurs mellom klyngene GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea, i samarbeid med Innovasjon Norge.

Ta kontakt med vår EU-rådgiver
norwegianrooms.jpg

Norwegian Rooms

Stressless®, Håg®, Jøtul® og Stokke® er bare noen av merkevarene Norge har innen møbel- og interiørbransjen, med betydelig internasjonal kjennskap. Bak klyngeinitiativet Norwegian Rooms® står flere toneangivende , norske ferdigvareleverandører fra bransjen.

Gå til norwegianrooms.no

Åkp Blue Innovation Arena

ÅKP har gått sammen med Siva, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre for å realisere fremtidens innovasjonsarena i Ålesund.

Gå til blueinnovationarena.no