ÅKP Scaleup Program

vekst.png

Er du klar for å vokse videre? 

Bli med i Norges eneste industrielle oppskaleringsprogram!

Søk om deltagelse

Vi hjelper deg å utvikle din vekststrategi

Scaleup-programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programmet består av en skreddersydd prosess der du kobles med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam. Mentorteamet vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien din. Til nå har 20 bedrifter deltatt i programmet og tilbakemeldingene har vært svært gode.

Norge trenger industrielle vinnere, som skaper verdier i Norge og lykkes internasjonalt. Vi har derfor tatt Scaleup- programmet ett trinn videre og leverer nå ÅKP Scaleup sammen med Norsk Katapult, Fremtidens Industri,  Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø og KUPA.

Som deltaker får du utvidet ditt industrielle nettverk gjennom Norsk Katapult sine testsentre. Her kan du få hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Slik kan din bedrift oppskalering kan gå raskere, bedre og med mindre risiko.

logoer scaleup4.JPG

Scaleup-programmet går over tre måneder med tre samlinger

mit-snake-small.png

1. INTRO METODIKK OG HVEM ER KUNDEN DIN?

 • Deltagere og mentorer møtes
 • Utforske målkunde og verdiforslag
 • Markedssegmentering
 • Internasjonal vekst?
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

2. PRODUKTET OG VERDIKJEDEN

 • Hvordan designe og produsere produktet ditt?
 • Produktarkitektur
 • Produktplan
 • Value stream mapping
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

3. HVORDAN TJENE PENGER OG VOKSE?

 • Hvordan vil kunden skaffe seg produktet ditt?
 • Konkurransefortrinn
 • Prisingsmodell
 • Forretningsmodell
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

4. HVORDAN FINANSIERE VEKST?

 • Skalering og vekstmodell
 • Møte med investorer
 • Bedriftene presenterer sine vekststrategier
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

Er din bedrift klar for industriell oppskalering?


ÅKPs Scaleup Program tar opp åtte bedrifter i hver runde.


 

HVEM KAN SØKE?


Programmet er for bedrifter med

Vilje og evne til vekst

 • Har klare ambisjoner og et stort vekstpotensial
 • Har dokumentert evne til utvikling og vilje til satsing
 • Leverer en produksjonsprosess, fysiske produkt/system eller digitale løsninger som er knyttet til slike

Virksomhet av en viss størrelse

 • 5-30 ansatte
 • 20 millioner + i omsetning
 • Deltaker kan være et eget forretningsområde i en eksisterende bedrift, en spin-off, eller et helt selskap

Det rette teamet

 • Bedriften og teamet har et høyt ambisjonsnivå, og evner å investere nødvendige ressurser i programmet
 • Lederteamet og eiere må være dedikerte til å realisere vekstmålet
 • Bedriften må delta med et team på to-tre personer som kan håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. Teamet må være åpne for, og ha vilje til, å bli utfordret på antagelser om forretningen

Datoer for våren 2023

 • Digital kickoff
 • Samling 1: 6-7 mars 2023
 • Samling 2: 21-22 mars 2023
 • Samling 3: 19-20 april 2023


SØK ALLEREDE NÅ!

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
For informasjon ta direkte kontakt med programansvarlig Håvar Risnes - mailto:havar.risnes@aakp.no (mob: 417 89 043)

Søk om deltagelse

ET UNIKT SAMARBEID

Programmet leveres av ÅKP og Norsk katapult forvaltet av Siva.

Programmet leveres i tett samarbeid med Fremtidens Industri, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø, KUPA, Sparebank1 SMN, NTNU og Converto.

logoer scaleup2.JPG