Vi hjelper deg å utvikle din vekststrategi

ScaleUp-programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programmet består av en skreddersydd prosess der du kobles med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam. Mentorteamet vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien din. Til nå har 20 bedrifter deltatt i programmet og tilbakemeldingene har vært svært gode.

Norge trenger industrielle vinnere, som skaper verdier i Norge og lykkes internasjonalt. Vi har derfor tatt ScaleUp-programmet ett trinn videre og leverer nå ÅKP ScaleUp sammen med Sparebank 1 SMN, NTNU og Converto, i tillegg til Fremtidens Industri,  Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø og KUPA.

Som deltaker får du utvidet ditt industrielle nettverk gjennom Norsk Katapult sine testsentre. Her kan du få hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Slik kan din bedrift oppskalering kan gå raskere, bedre og med mindre risiko.

logoer scaleup4.JPG

Se film om hvordan deltakere opplever ScaleUp her

ScaleUp - 04.jpg

Scaleup-programmet går over tre måneder med tre samlinger

mit-snake-small.png

1. INTRO METODIKK OG HVEM ER KUNDEN DIN?

 • Deltagere og mentorer møtes
 • Utforske målkunde og verdiforslag
 • Markedssegmentering
 • Internasjonal vekst?
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

2. PRODUKTET OG VERDIKJEDEN

 • Hvordan designe og produsere produktet ditt?
 • Produktarkitektur
 • Produktplan
 • Value stream mapping
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

3. HVORDAN TJENE PENGER OG VOKSE?

 • Hvordan vil kunden skaffe seg produktet ditt?
 • Konkurransefortrinn
 • Prisingsmodell
 • Forretningsmodell
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

4. HVORDAN FINANSIERE VEKST?

 • Skalering og vekstmodell
 • Møte med investorer
 • Bedriftene presenterer sine vekststrategier
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

Er din bedrift klar for industriell oppskalering?


ÅKPs Scaleup Program tar opp åtte bedrifter i hver runde.


 

HVEM KAN SØKE?


Programmet er for bedrifter med

Vilje og evne til vekst

 • Har klare ambisjoner og et stort vekstpotensial
 • Har dokumentert evne til utvikling og vilje til satsing
 • Leverer en produksjonsprosess, fysiske produkt/system eller digitale løsninger som er knyttet til slike

Virksomhet av en viss størrelse

 • 5-30 ansatte
 • 20 millioner + i omsetning
 • Deltaker kan være et eget forretningsområde i en eksisterende bedrift, en spin-off, eller et helt selskap

Det rette teamet

 • Bedriften og teamet har et høyt ambisjonsnivå, og evner å investere nødvendige ressurser i programmet
 • Lederteamet og eiere må være dedikerte til å realisere vekstmålet
 • Bedriften må delta med et team på to-tre personer som kan håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. Teamet må være åpne for, og ha vilje til, å bli utfordret på antagelser om forretningen

Datoer for høsten 2023

 • Digital kickoff: 25 september (uke 39)
 • Samling 1: 27-28 september (uke 39)
 • Samling 2: 17-18 oktober (uke 42)
 • Samling 3: 16-17 november (uke 46)


SØK ALLEREDE NÅ!

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
For informasjon ta direkte kontakt med programansvarlig Håvar Risnes - mailto:havar.risnes@aakp.no (mob: 417 89 043)

Søk om deltagelse

ET UNIKT SAMARBEID

Programmet leveres av ÅKP og Norsk katapult forvaltet av Siva.

Programmet leveres i tett samarbeid med Fremtidens Industri, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø, KUPA, Sparebank1 SMN, NTNU og Converto.

logoer scaleup2.JPG