Synspunkt: Slik kan du bli en leder som samler laget

Å skjønne grunnen til at man går på jobb hver dag kan ikke overvurderes, skriver Elisabeth Solvang, leder for strategisk kommunikasjon i ÅKP

ÅKP
Bernt-Aage Ulstein i diskusjon - mindre.jpg

Bildet over: Ulmatec Pyro var en av bedriftene som deltok i ÅKP Scaleup 2023. Her er CEO Bernt-Aage Ulstein engasjert i en samtale under en samling. Foto: ÅKP

Elisabeth Solvang 1-mindre.jpg
Elisabeth Solvang, leder for strategisk kommunikasjon i ÅKP.

Det er forskjell på å være leder for et samlet lag, og på å være leder for et lag der alle sitter på hver sin tue. Metodene finnes der ute for ledere som vil samle de små tuene til en frodig eng.

La meg begynne med et par retoriske spørsmål: Mener du at bedriften du er en del av har funnet seg selv? At identiteten til bedriften din, personligheten om du vil, er krystallklar og tydelig? Om du kan svare ja på disse to spørsmålene, kan du være trygg på at du og dine kolleger er del av en eksklusiv klubb.

Før jeg går videre vil jeg stille et retorisk spørsmål til: Er du trygg å at alle medarbeiderne i din bedrift ville gitt den samme såkalte heispitchen? Ville de, sagt på en annen måte, svart det samme om de møtte en utenforstående i heisen, som spurte «Hva driver din bedrift med?»

Jeg tror vi er ganske mange som er litt usikre på om den fremmede i heisen ville fått det samme svaret fra alle i organisasjonen. Kanskje er svarene i mange tilfeller like mange som medarbeidere i bedriften. Er det et problem? Tja, man jobber med forskjellige oppgaver i et selskap og vil derfor vektlegge forskjellige ting. Men kjernen, hva man driver med, spørsmålet om identiteten til bedriften, bør gi rimelig likelydende svar.

Konsekvensen av inkonsekvens kan vitterlig bli stor. I verste fall får man da et marked som lurer på hva bedriften din egentlig kan levere. Og medarbeidere som lurer på hva de egentlig driver med.

God organisasjonskultur

I ÅKP har vi flere programmer både for utvikling og vekst. Vekst kan bety skalering, men det kan også bety spissing. Utvikling kan bety nye markeder, men det kan også bety bygging av en god organisasjonskultur.

Et av våre mest anerkjente og bestandige programmer innen entreprenørskap kalles ÅKP Scaleup. Dette er Norges eneste industrielle oppskaleringsprogram, det er nasjonalt og har dokumenterbar effekt i form av økt omsetning og vekst.

Kjærstad-mindre.jpg
Jon Arne Kjærstad, CEO i Anda-Olsen.

Tilbakemeldingene fra de 41 selskapene som allerede har gått gjennom programmet er svært positive. Jon Arne Kjærstad, CEO i Anda-Olsen, sier for eksempel dette om effekten av ÅKP Scaleup: 

«Vi har hatt en fantastisk vekst og lønnsomhet. Allerede undervegs i programmet tok vi nye posisjoner i markedet.»

En heldig bieffekt


I dette sitatet peker Kjærstad på det vi tradisjonelt mener når vi snakker om vekst og skalering. ÅKP ScaleUp handler om å realisere bedriftens vekstpotensial, raskere og med lavere risiko enn før man gjennomgikk programmet.

Her vil jeg likevel fokusere på det vi i ÅKP har sett er en heldig bieffekt for de som går gjennom programmet. Nemlig at ÅKP ScaleUp viser seg å være en svært effektiv prosess for å få laget, medarbeiderne, i bedriften til å dra i riktig retning. Programmet er rett og slett en katalysator for god organsisasjonskultur og lagbygging.

Grunnene til det er mange. Blant annet bruker vi anerkjent metodikk fra MIT, Massachusetts Institute of Technology. Videre gir vi deltakerne innsikt både gjennom eksterne og interne innlegg, og vi sørger for erfaringsdeling fra andre bedrifter. I tillegg blir deltakerne utfordret gjennom en egen mentor og gjestementorer med tung erfaringsbasert kompetanse. Viktigst av alt er kanskje likevel at deltakerne får bryne seg på definering av mål og samarbeid innad i teamet.

Fra tue til eng


Slik bidrar ÅKP ScaleUp til å bevisstgjøre medarbeiderne på hvem bedriften de er en del av er, hva som er målet til bedriften og hva man driver med.

Vi ser derfor at ÅKP ScaleUp like mye er lederutvikling som vekstgiring. Eller kanskje kan man si at ÅKP ScaleUp er bedriftsutvikling gjennom lederutvikling.

Det er aldri umulig å få medarbeidere bort fra hver sin tue og inn på ei høstbar eng. De må bare skjønne hvorfor. Den prosessen er imidlertid ferskvare. At kolleger som har sluttet gikk gjennom en strategiprosess i bedriften for noen år siden hjelper lite for nye medarbeidere som har kommet til siden. Ledere er intet unntak. Trøsten er at metodene for å komme til en felles forståelse finnes, enten det heter ÅKP ScaleUp eller noe annet.

Å skjønne grunnen til at man går på jobb hver dag kan ikke overvurderes. Lita tue kan som kjent velte stort lass.

Dette synspunktet ble først publisert i Nett.no 9. april 2024. 

håndtrykkScaleUp-illustrasjon.jpg
Dette bildet ble tatt under en ScaleUp-samling.