ÅKP Idélab

 

- ÅKP Idélab bistår bedrifter som ønsker å løse en strategisk problemstilling, ved å tilby en strukturert prosess som resulterer i konkrete gjennomføringsplaner

Hva er ÅKP Idélab?

ÅKP Idélab er en strukturert prosess for bedrifter som ønsker å utforske en strategisk problemstilling, gjerne i samarbeid med sitt nettverk, eksempelvis kunder, leverandører, samarbeidspartnere og långivere.

- Står bedriften foran en strategiprosess?
- Usikker på hvor fremtidige vekstmuligheter ligger?
- Kjenner du et behov for å forankre strategi med resten av organisasjonen?
- Har dere en strategi, men trenger å få operasjonalisert den?
- Er bedriftens forretningsmodell lite tilpasset fremtidens kundekrav?

Idélab-er er forskjellige. Prinsippene beskrevet under Metodikk og samarbeidspartnere ligger fortsatt til grunn, med konkret innhold tilpasset behovet til den enkelte bedrift.

Klikk her så kontakter vi deg og forteller med om IdéLab

Hva sier våre kunder?

JTT.jpg

Medi3

Vi har kartlagt mulighetene våre og fått en annen bevissthet rundt hvem vi er, samtidig som vi har sett på hva vi må gjøre for å være like aktuelle i 2030 som vi er i dag.

- Jan Terje Teige, Adm.Dir.Medi3

EK.jpg

EM Prosjekt

Sammen med ÅKP har vi jobbet målrettet for å forankre arbeidet med videre vekst i alle ledd i organisasjonen før vi tar neste steg. Vi har opplevd kraftig vekst på kort tid, og ser virkelig verdien i å få støtte i videre vekst av en aktør som ÅKP. Vi ser frem til fortsettelsen.

- Emil Korsbrekke, Daglig leder i EM Prosjekt

GL.jpg

HAV Group

Vi ønsket å teste ut Idélab-en hos ÅKP i strategiarbeidet vårt med digital funksjonalitet. Metodikken, måten å arbeide med oppgaver på og tilfanget av kompetanse fra eksterne fagmiljøer ga oss et nytt perspektiv og nye impulser til å videreføre strategiprosessen.

- Gunnar Larsen, CEO i HAV Group

Referanser

 • Medi3
 • HAV Group
 • bagID
 • Westing
 • EM Prosjekt
 • HG Teknikk
 • Gjøsund utvikling
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Astorplast
 • Møreforsking
 • ShipMed
 • Storby Marin
  Storby Marin
 • Copra

Aktuelle problemstillinger

ÅKP Idélab tilbyr strukturerte prosesser med ditt team. Arbeidsøktene gir kompetanseheving og løser strategiske problemstillinger.

Typiske problemstillinger vi bistår med:
- Strategisk fremsyn
- Markedsposisjonering
- Tydeliggjøre felles retning for selskapet
- Prioritere produkt- eller tjenesteområder
- Utforske og prioritere kundegrupper
- Etablere strategisk veikart, gjennomføringsplaner og styringsverktøy

Vårt verdiløfte

ÅKP Idélab bistår bedrifter som ønsker å løse en strategisk problemstilling, ved å tilby en strukturert prosess som resulterer i konkrete gjennomføringsplaner (hva, når og hvem).

Ved å benytte Idélab får dere:
1) Fokus – våre prosessledere har lang erfaring med å fasilitere prosesser og arbeidsmøter, og tar seg av det praktiske, fysiske og digitale verktøy, ordstyring og tidsstyring. Dermed kan dere ha fokus på å løse problemstillingen.

2) Inkluderende prosess – Vår metodikk hensyntar ulike arbeidsstiler og –preferanser. Vi benytter en kombinasjon av individuelt arbeid, gruppediskusjoner og plenumsdeling.

3) Ekstern utfordrer – ÅKP utfordrer antagelser og forutsetninger som kommer frem i prosessen. Vi rådgir dere underveis i prosessen, og ved endt oppdrag mottar dere en rapport med oppsummering og våre anbefalinger for veien videre.

Metodikk og samarbeidspartnere

Strategisk framsyn

De raske endringene i dagens samfunn gjør at det er stadig mer krevende å ta strategiske beslutninger om fremtiden. Framsyn er derfor en viktig del av ÅKPs strategi – å kontinuerlig følge med på globale megatrender for derved å ligge i forkant av utviklingen. Vi er medlem av, og samarbeider med verdens eldste tenketank for fremtidsutforskning, Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS). Dette gjør vi for at våre kunder skal kunne utvikle kunnskap om hvordan usikkerhet kan brukes som en fordel.

Les mer om CIFS

Kundefokusert vekst

Å treffe med et produkt eller tjeneste i markedet handler mye om å forstå og innfri kundebehov. Gjennom flere år har ÅKP benyttet Massachussetts Institute of Technologys (MIT) anerkjente vekstmetodikk, Disiplinært Entreprenørskap. Temaer i metodikker er blant annet hva kjennetegner kunden, hvor stort er markedet og betalingsviljen, hvordan er den typiske kjøpsprosessen, hvordan tjene penger, finansiere og organisere vekst.

Les mer om kundefokusert vekst

Organisasjons- og lederutvikling

International Institute for Management Development i Sveits (IMD) er en av verdens ledende handelshøyskoler for forretnings- og lederutvikling. De har vært rangert som topp tre av den årlige FTs Executive Education Global Ranking over hele verden for lederutdanning siden 2012.

IMD jobber globalt, og skiller seg fra tradisjonell akademia ved at de jobber svært utadrettet mot privat næringsliv. Våre kunder drar nytte av vårt samarbeid med IMD hovedsakelig via et ‘outside-in’ perspektiv, spesielt på leder- og organisasjonsutvikling. Som en del av samarbeidet har vi tilgjengelig en komplett kompetansebank på både strategi, endringsledelse, digitalisering, innovasjon og internasjonal eksport.

Les mer om IMD

Vi stiller med

Kompetanse – Rådgivere håndplukkes til hvert oppdrag, basert på problemstillingen. ÅKP har tilgang til over 20 rådgivere, alle med store nettverk vi kan benytte oss av, tilpasset behov.

Fasiliteter – En idélab kan gjennomføres de fleste plasser, men en fordel er tilgang til møteromsskjerm. I ÅKP Blue Innovation Arena er Idélab-en designet for samhandling og innovasjon, og står tilgjengelig for dere.

Verktøy for samhandling – Vi har lang erfaring med bruk av både fysiske og digitale verktøy for samhandling. Avhengig av prosessens omfang og deres preferanser, arrangerer og setter vi opp passende verktøy for å understøtter problemløsning.

Ofte stilte spørsmål

Hvor lenge varer en Idélab prosess? 

Lengden på prosessen avhenger av flere elementer, blant annet ønsket grad av eksterne bidragsytere for å engasjere og gi innsikt til et tema, tilgjengelighet til teamet deres, og til hvor stor grad dere ønsker å arbeide selv mellom samlinger. En Idélab kan vare en halv eller hel dag, eller strekke seg over flere samlinger over noen uker. Dette blir vi enige om i kartleggingsfasen.

Hva koster en Idélab? 

Basert på omfanget på problemstillingen, setter vi opp et prisestimat i kartleggingsfasen. Dette er basert på timepris for våre rådgivere, samt pris for eventuell leie av lokale, bevertning og annen kompetanseinnhenting.

Hvilken grad av involvering forventes av organisasjonen? 

Grad av deltakelse og involvering fra organisasjonen avhenger av problemstillingen for Idélab-en og til hvor stor grad organisasjonen blir påvirket. De fleste ønsker å ha med selskapets beslutningstakere, eksempelvis ledelse og evt. styre. Vi anbefaler at så mange som mulig fra organisasjonen får mulighet til å komme med innspill i løpet av prosessen, dersom problemstillingen er av strategisk art - eksempelvis gjennom en gruppesesjon, spørreundersøkelse eller intervjuer. De som i praksis har ansvar for å implementere resultatet fra Idélab-en i organisasjonen, burde også delta.

Blant deltakerne/teamet i prosessen brukes ulike grad av deltakelse, eksempelvis individuell jobbing, gruppe- eller parsamtaler og plenumspresentasjoner. Våre rådgivere har erfaring med å vurdere når ulike metoder burde benyttes. 

Interessert i å vite mer?

Vi er tilgjengelige for alle forespørsler i normale arbeidstider, og kan hjelpe deg med det du måtte lure på.

Du kan når som helst melde din interesse for IdeLab her

Kontakt ansvarlig for ÅKP Idélab:

Anna.jpg


Anna With Rødstøl

Seniorrådgiver

E-post: post@aakp.no

Nyhetssaker Idélab