– Vi støtter InnoBootcamp for å kunne se på reelle og konkrete problemstillinger for næringslivet

Sitatet over tilhører Vegard N. Hjelvik, Sales Manager Fishery and Aquaculture, fra Skipsteknisk. Han heier på arrangementet InnoBootcamp.

ÅKP
God stemning i fjor.jpg

Bildet over: God stemning under InnoBootcamp i fjor. 

InnoBootcamp er et arrangement for alle studenter på NTNU Ålesunduansett studieretning. Dette er et årlig arrangement, og vil avholdes 19. – 21. i år. Arrangementet er en caseløsningskonkurranse der studentene skal konkurrere om å løse en gitt utfordring fra næringslivet. Årets tema er fiskeri, med spesielt fokus på trålere. Valg av tema falt på fiskeri fordi denne næringa står så sentralt for vår region.

Konkurransen arrangeres som et samarbeid mellom ÅKP, NTNU, studentorganisasjonen START Ålesund, forskningsprosjektet Fisk 4.0, Sparebanken Møre gjennom TEFT-lab. Det overordnede målet er å knytte studenter og næringsliv sammen, samt å øke interessen for fiskerinæringa.

Les mer her: Fikk fast jobb på grunn av InnoBootcamp i fjor

Studenter oppfordres til å delta i denne lavterskelkonkurransen, med mulighet til å forme fremtiden gjennom innovasjon og bygge verdifulle forbindelser. De bedriftene som er samarbeidspartnere, får også mulighet til å bli kjent med nye talenter. Her er hva Vegard N. Hjelvik, Sales Manager Fishery and Aquaculture, fra Skipsteknisk har å si om saken: 

– Vi ser gjerne på mulighetene for å fortsette et samarbeid om det kommer opp noen interessante forslag. Kanskje med bachelor eller masteroppgave som mest sannsynlig. Vi støtter InnoBootcamp for å kunne se på reelle og konkrete problemstillinger for næringslivet, sammen med både studenter og andre bedrifter.