NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no

Arrangement

NCE Blue Legasea er en næringsklynge som arbeider for samspill og nyskaping for bærekraftig utnyttelse av marint råstoff.

Våre fokusområder er utvikling av teknologi og kompetanse innen fiskeri og prosessering, samt kommersialisering av produkter til høyere verdi.

NCE Blue Legasea skal bidra til å øke verdien – og bærekraftig utnyttelse – av villfanget marint råstoff, styrke våre medlemmers posisjon i markedet, og være en pådriver for samspill og sirkularitet i hele verdikjeden.

ikon-samlet-1.png

Styret i NCE Blue Legasea


 • Hogne Hallaråker (Styreleder)
  Arctic Bioscience AS
 • Svein Erik Haugmo
  Orivo AS
 • Claus Opshaug
  C Food Norway AS
 • Kay Ove Hafsås
  Fiskebåt
 • Tove Havnegjerde
  NTNU
 • Anders Bjørnerem
  Nordic Wildfish AS
 • Lars Andre Langøyli Giske
  Optimar AS
 • Ragnhild Dragøy
  Aker Biomarine AS
 • Kristin Alnes
  Sjømat Norge
 • Agnes Gundersen (FOU repr.)
  Møreforsking AS
 • Jan Erik Olsen (FOU repr.)
  Nofima
 • Per Erik Dalen
  ÅKP
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP-NCE Blue Legasea