NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no

Arrangement

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, skal Blue Legasea løfte en av Norges viktigste eksportnæringer.

Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekraftsmål.

ikon-samlet-1.png

Styret i NCE Blue Legasea


 • Hogne Halleråker (Styreleder)
  Arctic Nutrition AS
 • Per Magne Eggesbø
  Ramoen AS
 • Bjørn Refsum
  EPAX AS
 • Per Erik Dalen
  ÅKP
 • Sturla Roald
  Fiskebåt
 • Tove Havnegjerde
  NTNU
 • Anders Bjørnerem
  Nordic Wildfish
 • Lars Andre Langøyli Giske
  Optimar AS
 • Andreas Berg Storsve
  Aker Biomarine AS
 • Agnes Gundersen (FOU repr.)
  Møreforsking
 • Jeanette Hammer Andersen (FOU repr.)
  Universitetet i Tromsø
 • Kristin Alnes
  Sjømat Norge
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP