NCE Blue Legasea

Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor. Dette gir et unikt utgangspunkt for å utvikle norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100 % utnyttelse av marint råstoff.

Gå til bluelegasea.no

Arrangement

Vi avlaster klyngens medlemmer ved å ta initiativ til – og ved å være en pådriver, koordinator og fasilitator av tilbud og aktiviteter som alle medlemmer kan dra nytte av.

Våre strategiske målområder er Sirkularitet, Teknologi og Kompetanse, Kommersialisering og Samarbeid

NCE Blue Legasea skal bidra til å øke verdien – og bærekraftig utnyttelse – av villfanget marint råstoff, styrke våre medlemmers posisjon i markedet, og være en pådriver for samspill og sirkularitet i hele verdikjeden.

ikon-samlet-1.png

Styret i NCE Blue Legasea


 • Hogne Hallaråker
  Arctic Bioscience AS (styreleder)
 • Svein Erik Haugmo
  Orivo AS
 • Claus Opshaug
  C Food Norway AS
 • Mats Grimstad
  Nordnesgruppen AS
 • Kirsti Slotsvik
  ÅKP AS
 • Ivana Steiro
  DSM-Firmenich AS
 • Wenche Uksnøy (Klyngeleder)
  ÅKP-NCE Blue Legasea