Synspunkt: Ikke legg ned hele Norges Flytog!

– I over 25 år har Flytoget hjulpet nordmenn med å komme seg til og fra flyplassen, og ut i verden. Å legge det ned vil være en svært dårlig idé. Det mente jeg som jernbanedirektør, og det mener jeg fortsatt. Flytoget er svært viktig for folk og næringsliv – i hele landet!

Dette skriver Kirsti Slotsvik, administrerende direktør i Ålesund kunnskapspark (ÅKP) og tidligere direktør i Jernbanedirektoratet, i dette synspunktet, som har fått bred respons.

ÅKP
Kirsti i genser-mindre.jpg

Debatten om regjeringens avvikling av Flytoget har så langt handlet om togtilbudet for de som bor rundt Oslo. Men Flytogets fremtid handler om mye mer enn det. For det kan jeg slå fast; Flytoget er svært viktig for næringsliv og folk i hele landet og ikke minst for internasjonale reisende.

Tilpasset folk som ikke bor i Oslo

I Ålesund kunnskapspark, som er et nav for næringslivet i landets mest eksporttunge region, har vi medlemsbedrifter som reiser mye til Oslo. For oss er det viktig med et dedikert, effektivt flytogtilbud. Det blir derfor for snevert når debatten om Flytogets framtid blir et spørsmål om bedre pendlertilbud for reisende fra Drammen. For mange reisende fra min region vil det ikke være aktuelt å velge Vys tog til og fra Oslo Lufthavn, for dem vil taxi være alternativet. 

Flytoget er enklere, mer punktlig og bedre tilpasset for folk som ikke bor i Oslo, som ikke har Ruterapp eller månedskort hos Vy og som er helt avhengig av å rekke flyet sitt.

Ser nærmest ut som et arbeidsuhell

Jeg har jobbet med samferdsel i staten i mange år, både som direktør i Kystverket og Jernbanedirektoratet. Jeg har vært med på mange vanskelige faglige og politiske beslutninger. For meg ser beslutningen om å legge ned Flytoget senest i 2028 nærmest ut som et arbeidsuhell. 

I min tid som direktør i Jernbanedirektoratet var det uaktuelt å legge ned Flytoget. Jeg mener fortsatt det er en dårlig ide.

For det å legge ned den delen av norsk jernbane som fungerer best og har de mest fornøyde kundene, er å starte i helt feil ende. Spesielt når det finnes andre løsninger på kapasitetsutfordringene på jernbanen i Oslo-området. 

Flere forslag kom opp i to ulike rapporter i min tid som jernbanedirektør. Blant annet at Flytoget kan ta med andre passasjerer for å utnytte kapasiteten fullt ut, eller å bruke pris for å få flyreisende over på Flytoget og på den måten frigi plasser på Vys tog for vanlige pendlere. Hvert år reiser 4-5 millioner flyreisende med Vy til Gardermoen. Hvis vi skrur tiden tilbake ti år, da de fleste som skulle til og fra Gardermoen benyttet Flytoget, ja da hadde vi ikke hatt fulle rushtidstog hos Vy.

Håper de tør å gjøre om på beslutningen

Det er overraskende at Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet har valgt å gå for den mest ytterliggående og dårligste løsningen i direktoratets første utredning fra februar 2019 om «Integrering av tilbringertjenesten til Oslo lufthavn med det øvrige togtilbudet (fase 1)», all den tid Jernbanedirektoratet utredet en rekke mindre radikale løsninger som var vurdert å ha høyere samfunnsøkonomisk nytte.  

På vegne av næringslivet ute i landet håper jeg Samferdselsdepartementet er kloke og tør å gjøre om på beslutningen om å legge ned hele Norges Flytog. 

Dette synspunktet ble først publisert i Aftenposten 26. februar 2024.