– Alt å vinne ved å delta i ÅKP StepUp

Søskenparet Andreas og Marthe Lorentzen i CanCam Utvikling er full av lovord om avklaringsprogrammet ÅKP StepUp. De mener at det gjorde dem bedre i stand til å vurdere hvor firmaet deres bør fokusere aktiviteten sin framover, og anbefaler programmet for andre.

ÅKP
Lorentzen-mindre.jpg

Bildet:  Andreas og Marthe Lorentzen.

Andreas og Marthe Lorentzen mener deltakelsen i ÅKP StepUp var en god læringsprosess. 

– Det er vanskelig å prioritere å bruke tid på å utvikle selskapet i hverdagen, så å sette av tid var nyttig. Gjennom ÅKP StepUp fikk vi anledning til å se på selskapet vårt som en helhet, ikke kun våre forretningsområder isolert. Det var veldig nyttig, forteller søskenparet, og legger til: 

– Deltakelsen i StepUp har påvirket den langsiktige tankegangen. Hvordan vi skal manøvrere oss fremover i tid, langsiktig. 

Avklaring og inspirasjon

ÅKP StepUp er et program laget for å få eiere og/eller ledere til å ta et steg frem for jobbe med avklaring og utvikling.  Programmet ble lansert våren 2022 og hittil har 45 bedrifter fra hele fylket deltatt.

ÅKP StepUp gjennomføres i samarbeid med Sparebank1 SMN og Møre og Romsdal Fylkeskommune og har blitt gjennomført på ulike steder alt etter hvor deltakerne har vært  lokalisert.

Programmet har som mål å få deltakerne til å tenke gjennom og utforske mulighetsrommet og bli mer avklart på hva og hvor en må sjekke ut ting fremover for å få til ønsket utvikling i bedriften en jobber i.

ÅKP StepUp er rettet mot utviklingsorienterte oppstartsbedrifter, men er også for små- og mellomstore bedrifter som har ambisjoner om en bærekraftig og lønnsom utvikling. Dette kan typisk være bedrifter som står i en omstillingsprosess.

robert-mindre.jpg
Robert Voldnes.
– Vårt mål er at programmet skal gi deltakerne inspirasjon, innsikt  og verktøy til hjelp for det viktige arbeidet med å avklare og tenke fremtid, forteller seniorrådgiver i ÅKP og en av kurslederne i ÅKP StepUp, Robert Voldnes.

Han sier at i løpet av programmets fire fellessamlinger vil deltakerne få innføring i anerkjent metodikk for lettere kunne vurdere egen situasjon og retningsvalg.  

– Vi viser verktøy innen forretningsutvikling, markedsavklaring, trender, ESG, organisasjonsutvikling, styrearbeid, finansiering og investor, AI og presentasjonsteknikk.  Programmet avsluttes med presentasjoner i ulike mentorrom der deltakerne får bryne seg på eksterne eksperter.  Vi mener at ÅKP StepUp fører til at du får en god oversikt over den situasjonen selskapet er i, og noen viktige indikasjoner på hvilke steg selskapet bør ta videre.


Erfaringsdeling

Mye tyder på at Voldnes har rett i dette. I alle fall mottar ÅKP StepUp gode tilbakemeldinger fra deltakerne i de seks kullene som har gått siden starten.

En annen som var med i samme StepUp-kull som søskenparet Lorentzen, høsten 2023, var Frank Otto Kvalsvik i Søre Sunnmøre Gravferdsbyrå. Han mener ÅKP StepUp var svært nyttig:

– Jeg var usikker på hvilken verdi programmet kunne gi meg som er i en ganske nyoppstartet enmannsbedrift, men jeg bestemte meg for å hive meg på. Nå når programmet er gjennomført, tenker jeg YES, dette er så bra, det var så mange elementer som traff meg.

Kvalsvik forteller at han fikk aha-opplevelser av helt andre ting enn han hadde sett for seg:

Kvalsvik-mindre.jpg
Frank Otto Kvalsvik.
– Jeg opplevde det som positivt overraskende at noe så generelt som å jobbe med globale megatrender skulle gi verdi til et gravferdsbyrå på ytre Sunnmøre, sier han, og legger til at ÅKP StepUp har endret tankegangen rundt egen bedrift på flere områder:

– Jeg har blitt mer bevisst på flere ting. Et eksempel er dette med marked og segmentering, og dette med profesjonalitet. Å være proff er ikke bare en rolle man har i jobben, men også det å strukturere bedriften din.

Kvalsvik opplevde det også som nyttig å delta sammen med selskaper fra andre bransjer enn sin egen:

– Vi hadde mye å dele, og fant mange paralleller, selv om vi driver med svært forskjellige ting. Jeg ble positivt overrasket over verdien det ga meg. Jeg anbefaler alle jeg kan å delta i ÅKP StepUP. Det er et svært relevant program for mange. Jeg er i alle fall veldig fornøyd.

Kan StepUp være riktig for din bedrift? Neste kull starter 5. april. Ta kontakt med Robert Voldnes eller Elisabeth Remøy her.