Fra Tesla til ÅKP

ÅKP styrker laget og har ansatt Peter Tonning-Olsen som forretningsutvikler. Tonning-Olsen har tidligere blant annet jobbet som markedsføringssjef for Tesla.

ÅKP
Peter-mindre.jpg
– Vi er svært fornøyde med å ha fått Peter på laget. Med sin erfaring fra selskaper i rask vekst, tilfører han oss fersk og fremtidsrettet kompetanse på nye forretningsmodeller,  salgs- og markedsstrategi. Jeg er helt sikker på at dette vil komme kundene våre til gode, sier Elisabeth Remøy, som er driftsleder for ÅKP Entreprenørskap.

Innovasjonsselskapet ÅKP drifter den marine klyngen NCE Blue Legasea og den maritime klyngen GCE Blue Maritime. I tillegg har selskapet flere tjenester knyttet til lederutvikling og entreprenørskap.
Teamet i ÅKP Entreprenørskap leverer en rekke tjenester. Blant dem er avklaringsprogrammet StepUp, for bedrifter som har kommersielle vegvalg å ta. Et annet er ScaleUp, som er skreddersydd bedrifter som er klare for å ta neste steg og vil ha hjelp til å lykkes på vekstreisen.

Les mer om ÅKP Entreprenørskap her.


Nå går altså Peter inn i teamet som forretningsutvikler. Han har over ti års erfaring innen markeds- og kommunikasjonsledelse, salgsledelse, endringsledelse og strategiarbeid fra data-drevne kundeorienterte selskaper som Tesla, Carla AB og Christie & Opsahl. Peter har en bachelor i internasjonal markedsføring fra BI Oslo og Universität Mannheim, samt en master i strategisk markedsføring fra BI i Oslo. 
Selv sier Peter dette om sin nye rolle: 

– Jeg søkte meg til ÅKP Entreprenørskap fordi jeg ville bidra mer inn mot de fantastiske næringene i regionen jeg er bosatt i, og hos ÅKP får jeg jobbet med nesten alle. Personlig har jeg en kommersiell bakgrunn og har satt i nøkkelroller hvor jeg har tatt med meg mye erfaring fra den helhetlige kommersielle delen av en bedrift. Litt enkelt sagt, så vil jeg benytte meg av mine erfaringer inn i det kompetente teamet til ÅKP for å bidra til at vi fortsetter å by på verdifulle tjenester for selskapene vi jobber sammen med.


Se flere bilder av Peter og alle andre ansatte i ÅKP på vår Flickr-konto.