Innobootcamp 2024: Fikk fast jobb på grunn av InnoBootcamp i fjor

InnoBootcamp er et arrangement for alle studenter på NTNU Ålesund uansett studieretning, og vil avholdes 19. – 21. mars. Arrangementet er en caseløsningskonkurranse der studentene skal konkurrere om å løse en gitt utfordring fra næringslivet. Årets tema er fiskeri, med spesielt fokus på trålere, en del av næringa som er svært viktig for vår region.

ÅKP
Bilde av Rosa Cano Bravo _2_.jpg

Bildet over: Rosa Cano Bravo.

Denne konkurransen arrangeres som et samarbeid mellom NTNU, studentorganisasjonen START Ålesund, forskningsprosjektet Fisk 4.0, Sparebanken Møre gjennom TEFT-lab og ÅKP. Det overordnede målet er å knytte studenter og næringsliv sammen, samt å øke interessen for fiskerinæringa.  

I høst hadde vi et tilsvarende arrangement kalt Maritime Innovation Bootcamp. Her kom mastergrad student Rosa Cano Bravo i kontakt med Vard, som var en av hovedsamarbeidspartnerne den gangen. Dette førte til at Rosa i dag er fast ansatt som Senior Structual Engineer i Vard på kontoret på Skansekaia.  

Jeg ønsket å lære mer om den maritime industrien, og å møte folk i denne næringen. Jeg fikk stor kjennskap til Vard gjennom bootcampen, noe som førte til at jeg har fast jobb her i dag 

-Rosa Cano Bravo 


Selv om Rosa Cano Bravo ikke hadde mye kunnskap om Vard på forhånd, fikk hun muligheten til å utvide nettverket sitt betydelig gjennom dette arrangementet. Akkurat denne effekten ønsker vi å gjenskape i år med InnoBootacamp, der man både får bredere kunnskap og et større nettverk. InnoBootcamp vil fungere som en bro mellom akademia og næringslivet, der begge parter kan dra nytte av hverandres erfaringer, kunnskap og ressurser.  

Sjekk ut mer her: InnoBootcamp

Les oggså: – Vi støtter InnoBootcamp for å kunne se på reelle og konkrete problemstillinger for næringslivet