ÅKP Touchbase Bærekraft har voksende interesse

Vel et og et halvt år etter at ÅKP startet opp forumet for folk med bærekraftansvar, har gruppen vokst både i popularitet og bredde i bransjer.

ÅKP
IMG_9575.jpeg

Bildet: Oda Vinjevoll hos Adviso Advokatfirma, samt Katrine Vestbøstad og Elisabeth Remøy i ÅKP står i spissen for ÅKP Touchbase Bærekraft. 

Bærekraftforumet har som grunntanke at man blir bedre av å dele erfaringer med andre. I forumet møtes ansvarlige innenfor bærekraft fra bedrifter i regionen til jevnlige treff for faglige diskusjoner. Forumet bidrar også med faginnlegg fra kapasiteter på feltet.

Årets første samling i forumet startet med en oppdatering fra Oda Vinjevoll, som er advokat hos samarbeidspartner Adviso Advokatfirma. Hun så på det overordnede rammeverket og hva man må være oppmerksomme på av endringer. 

Forumet denne gangen bød også på erfaringsdeling fra henholdsvis Bodil Jåtun Molvik, som har tittelen Sustainability and Compliance Specialist i Aalesund Protective Wear AS, og Marthe Amundsen Brodahl, som er ESG direktør i Hampidjan Group, som eier Mørenot. 

Les også: ÅKP Touchbase Bærekraft med fornyet styrke

Flere nye i forumet

Både Bodil og Marthe er blant dem som har vært med i ÅKP Touchbase en stund allerede. Under presentasjonsrunden snakket de begge varmt om forumet til nye medlemmer. 

IMG_9630.jpeg
Marthe Amundsen Brodahl holdt innlegg.
– Dette nettverket skiller seg veldig ut, for du får en erfaringsutveksling som du ikke får så mange andre steder. Jeg vil gi varme anbefalinger til alle som er her for første gang, sa Marthe uoppfordret. 

Denne gangen var det flere som var ferske i forumet. Rundt 30 stykker hadde møtt opp, som er en ganske stor økning siden forrige samling. 

En av dem var Anne Bjørg Warnes, som er senior kundeansvarlig hos Nordea. Hun sa dette om hvorfor hun hadde møtt opp:– Jeg jobber med bedriftskunder, og bærekraft er selvfølgelig viktig for oss i banken, men også for kundene våre. Hvordan kan vi utgjøre en forskjell for kundene våre ved å snakke om bærekraft med dem og ta med erfaringer fra et selskap til et annet? Dette er en fin anledning til å lære mer, men også til å bygge nettverk blant flere som er interessert i det samme. 

Les også: ÅKP Touchbase Bærekraft

Fornøyd arrangør

For arrangøren, ÅKP med samarbeidspartner Adviso, var økningen i interesse gledelig. Katrine Vestbøstad, som jobber i ÅKP og ÅKPs marine klynge NCE Blue Legasea, tror noe av grunnen til økningen i interesse ligger i det økte fokuset på bærekraft i hele samfunnet:

– Jeg tror at interessen for ÅKP Touchbase henger sammen med at bærekraft er en tematikk som engasjerer og involverer mange, og at forumet er en møteplass der vi kan dele og lære av hverandre. 

I tillegg legger Katrine vekt på at flere fra hver bedrift nå kan delta: 

– At vi endret vår modell fra personmedlemskap til bedriftsmedlemskap legger til rette for at flere fra samme bedrift kan delta, noe vi tydelig så resultatene av på dette forumet. Vi tror det er positivt for bedriftene fordi de da kan dele og videreutvikle erfaringer fra ÅKP Touchbase sammen i bedriften sin etterpå.

Og Katrine understreker at det fortsatt er plass til flere deltakere: 

– Ja, vi ønsker alle som vil velkommen. Vi har plass til flere og vi vil tilpasse forumet i tråd med innspill og behov fra de som kommer.

Kunne du tenke deg å være med i ÅKP Touchbase Bærekraft? Ta kontakt med Elisabeth Remøy eller Katrine Vestbøstad.

IMG_9585.jpeg
Noen av dem som var med under ÅKP Touchbase Bærekraft 27. februar.