Besøk av næringsminister Jan Christian Vestre

– Prosjektet «Blått kvantesprang» er veldig, veldig spennende, det tikker av på en rekke bokser, så det blir gøy å følge videre.

ÅKP
Vestre3.jpg

Bildet: CEO for GCE Ocean Technology, Owe Hagesæther, næringsminister Jan Christian Vestre, CEO for ÅKP og for tiden klyngeleder for GCE Blue Maritime, Kirsti Slotsvik, og CEO for Energy Transition Norway, Egil Aanestad. 

Dette var reaksjonen fra Jan Christian Vestre etter at han hadde fått en halvtimes orientering om prosjektet «Blått kvantesprang». Prosjektet, som fremdeles er under utvikling, er planlagt lansert i begynnelsen av februar. Det man kan si så langt er at dette er et samarbeidsprosjekt mellom de blå klyngene GCE Ocean Technology i Bergen, Energy Transition Norway i Stavanger og ÅKPs egen maritime klynge, GCE Blue Maritime, i Ålesund.

Vestre1.jpg
Kirsti Slotsvik tar imot Jan Christian Vestre. Bak politisk rådgiver for Vestre, Bhanuja Rasiah.

Et av målene er å styrke Norges posisjon som ledende innen havnæringene. Det skal blant annet gjøres ved å ta en sterkere og mer drivende rolle i de store industrielle utfordringene og mulighetene som energiomstillingen og det grønne skiftet innebærer. Gjennom samarbeid skal de nevnte klyngene sette søkelys på utvikling og eksport av innovative løsninger i tråd med det grønne skiftet.

–Jeg heier på den tanken, jeg tror det er riktig tenkt. Derfor er det så viktig for meg å være her og andre steder i landet, for næringspolitikken må utformes sammen med de som har skoa på, som er tett på, og som vet hva som funker og ikke funker. Jeg noterer flittig i boka, tar med innspill hjem og så gjør vi noe med det vi kan gjøre noe med.

– Positive signaler

– Dette var et godt møte. Jeg er glad vi fikk anledning til å orientere og jeg oppfattet positive signaler til prosjektet fra næringsministeren, sier Kirsti Slotsvik. 

Hun er CEO i ÅKP, i tillegg til at hun nå fungerer som klyngeleder for GCE Blue Maritime. Om ikke lenge kommer imidlertid ny klyngeleder, Pierre Major, på plass for fullt. Kirsti mener «Blått kvantesprang» er et svar på behov i tiden.

Vestre2.jpg
Møtet med næringsministeren.
– Skal Norge få til noe som nasjon må vi tenke større enn tidligere definerte regioner og bransjer. Derfor samler vi nå kompetanse i et større samarbeid. Vi har en ambisiøs målsetting, nemlig å lage en verdensledende havbasert verdikjede og et nytt norsk industrieventyr. Det kan høres ut som vi sikter vel høyt, men husk at vi representerer rundt 700 bedrifter langs kysten av vestlandet. Mange av dem er verdensledende på sitt felt allerede.

Interessert i Smart Produksjon

Etter møtet med de tre vestlandsklyngene deltok Vestre på konferansen Smart Produksjon, som gikk av stabelen i øverste etasje i NMK. Smart Produksjon tar for seg digitalisering og annen viktig teknologi for lønnsom og bærekraftig produksjon i Norge. Dette er tema som har stor interesse for næringsministeren, fortalte han selv under sitt innlegg.

Konferansen arrangeres av NFEA, Norsk Forening for elektro og automatisering. Bedrifter og miljø som delte av sine erfaringer inkludererte Ulstein Group, Kongsberg Maritime, Spilka, Effee Induction, OSC, ÅKP DigiCat, SINTEF Manufacturing og SIVA. ÅKPs nasjonale katapult DigiCat var også med i programkomiteen for konferansen. 

Vestre4.jpg
Vestre snakket under konferansen Smart Produksjon.