åkp_logo_bærekraft_svg_rgb_negativ.svg

Samarbeid for å nå målene

Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det sterke partnerskap mellom myndigheter, næringslivet og samfunnet. ÅKP har siden 1999 arbeidet for å skape møteplasser der folk kan utveksle nye ideer, skape nye bedrifter og flere arbeidsplasser her i regionen.

Forside2019_16_9.jpg