ÅKP Blue Innovation Arena

Fremtidens digitale innovasjonsarena.

Innovasjonsarena og katapult 

ÅKP, SIVA, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Tafjord Kraft og Sparebanken Møre har gått sammen for å realisere fremtidens innovasjonsarena i 3. etasje i det nye NMK-bygget på Campus Ålesund. ÅKP Blue Innovation Arena blir en felles innovasjonsplattform for gründere og bedrifter som vil utvikle nye produkt og tjenester. Her skal bedrifter og forskningsmiljøer samhandle for å utvikle neste generasjons teknologiske løsninger. Målet er å stimulere innovasjon, effektivere produksjon og bidra til å kutte "time to market".

ÅKP_OE8A5190_fotoKristinStoylen.jpg


Rå på visualisering og simulering

ÅKP Blue Innovation Arena vil inneholde muliggjørende teknologiområder som Virtuell Prototyping, Big Data og Industrielt Internet. Innovasjonsarenaen vil ha visualiseringsteknologi som binder dette mot nye anvendelsesområder. Tanken er at gründere, bedrifter og forskningsinstitusjoner skal kunne leie denne felles teknologiske infrastrukturen ved behov. Dette er spesielt viktig for små- og mellomstore bedrifter som ikke har ressurser til å ha egne anlegg. Hele industrien vil kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og gjennom flerbruk vil det bli mer kvalitet, bedre utstyr, og bedre kompetanse for mindre penger.