Hele Sunnmøres innovasjonsselskap

ÅKP har i over 20 år arbeidet for å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion

ÅKP er Sunnmøres ledende leverandør av tjenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverkbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea, katapulten Digicat samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

ÅKP - Skaper muligheter og vi er stolt SIVA-partner.    

 SP bokmål malm.png

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging i global konkurranse.

–ÅKP's forretningside

Samarbeid i mer enn 20 år!

Innovasjonsselskapet ÅKP ble etablert i 1999 og arbeider for å skape fremtidens arbeidsplasser i en attraktiv region. Les om de som ville skape noe unikt sammen. I forbindelse med 20-års jubileet samlet vi 20 historier om mennesker, historier og drømmer som har vært med underveis.

Samarbeidspartnere

 • Mafoss
 • NTNU i Ålesund
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Siva
 • Innovasjon Norge
 • United Future Lab Norway
 • Ålesund kommune
 • Sparebanken Møre
 • Sparebank1 SMN
 • NExTDigital
 • Converto
 • Nordea
 • Møreforsking
 • Forskningsrådet
 • Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
 • Norwegian Rooms Cluster
 • GCE NODE
 • GCE Ocean Technology
 • NCE iKuben
 • Sunnmøre Regionråd
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • NCE Raufoss
 • NCE SE Kongsberg

Styret

Styret i ÅKP AS består av mennesker med et bredt spekter av fagområder.

 • Gunnar Hareide
  Styreleder
 • Ole Andreas Nustad
  Styremedlem
 • Roger Halsebakk
  Styremedlem
 • Hans Petter Hildre
  Styremedlem
 • Cathrine Marti
  Styremedlem
 • Marita Løvik Stadsnes
  Styremedlem
 • Gaute Knutstad
  Styremedlem
 • Linda Strømmen
  Styremedlem
 • Jon Steven Hasseldal
  Varamedlem
 • Johnny Aarseth
  Varamedlem
 • Christer Valderhaug
  Varamedlem