Hele Sunnmøres innovasjonsselskap

ÅKP har i 20 år arbeidet for å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion

ÅKP er Sunnmøres ledende leverandør av tjenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverkbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene GCE Blue Maritime Cluster, NCE Blue Legasea, Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

Møre og Romsdal er i dag vertskap for havbaserte næringsklynger i verdenstoppen. Mye av ÅKPs aktiviteter er knyttet til disse viktige næringene, men samtidig arbeider ÅKP aktivt for å overføre kunnskap og erfaringer om innovasjonsprosesser, organisering og kultur til andre næringsmiljø og offentlig virksomhet. Dette for å stimulere og utvikle grunnlaget for fremtidig verdiskaping i regionen. 

ÅKP - Skaper muligheter og vi er stolt SIVA-partner.     SP bokmål malm.png

Fokusområder

Arbeidet til ÅKP er delt inn i tre hovedkategorier.

lightbulb_570x340_1-3.png

Startup og entreprenørskap

Har du en god idé, men trenger hjelp til å få den realisert? Vi tilbyr rådgivning og tilrettelegging for gründere og bedrifter med nyskapingsprosjekter.

Les mer
Undervannsrobot_570x340_1-3.png

Regional utvikling

ÅKPs kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo og arbeidsregion. Å støtte aktiviteter som styrker vertskapsattraktiviteten til vår region er en av våre viktigste oppgaver.

Se hva vi gjør
undervannsrobot_1-3.png

Havrommet

Verdens befolkning vokser raskt. Dermed øker også behovene for mat, energi og mineraler. Hvordan vi skal sikre oss tilstrekkelig tilgang på disse ressursene er vår tids største utfordring. Svarene finnes i havrommet.

Les mer

ÅKP skal være et regionalt senter med nasjonal betydning som bidrar til innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging i global konkurranse.

–ÅKP's forretningside

Samarbeidspartnere

 • NTNU i Ålesund
 • Sparebanken Møre
 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Sparebank1 SMN
 • Innovasjon Norge
 • Siva
 • Converto
 • Nordea
 • NExTDigital
 • Møreforsking
 • Forskningsrådet
 • Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge
 • Norwegian Rooms Cluster
 • GCE NODE
 • GCE Ocean Technology
 • NCE iKuben
 • Sunnmøre Regionråd
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • NCE Raufoss
 • NCE SE Kongsberg

Styret

Styret i ÅKP AS består mennesker med et bredt spekter av fagområder.

 • Gunnar Hareide
  Styreleder
 • Ole Andreas Nustad
  Styremedlem
 • Asbjørn Skaro
  Styremedlem
 • Annik Magerholm Fet
  Styremedlem
 • Arild Robert Sulebakk
  Styremedlem
 • Karin Øyaas
  Styremedlem
 • Lene Trude Solheim
  Styremedlem
 • Dag Olav Tennfjord
  Varamedlem
 • Njål Sævik
  Varamedlem
 • Odd Joachim Gjørtz
  Varamedlem
 • Per Erik Dalen
  Administrerende direktør