8. mars-kronikk: Mangfold i havnæringene begynner med vilje

I dag, på Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, arrangerer vi mangfoldsseminar. I forberedelsene til seminaret har vi fått noen signaler av det oppløftende slaget. I så stor grad at vi begynner å lure på om vi faktisk er på rett veg, skriver vår kommunikasjonssjef Elisabeth Solvang

ÅKP
9H6A2430.jpg

Bildet over: Dette bildet er tatt under Den maritime klyngekonferansen til GCE Blue Maritime Cluster i 2022. Selv om kvinneandelen i maritim næring fortsatt er lav, var det flere unge studenter, flere av dem kvinner, i salen denne dagen. Foto: ÅKP/Anne Marthe Vestre Berge.

Når jeg sier «vi» mener jeg ÅKPs maritime klynge, GCE Blue Maritime Cluster. Med på laget har vi fått gode samarbeidspartnere i vår marine klynge NCE Blue Legasea, samt Youngship, Doxacom og KIN (Kvinner i Næringslivet).

Selv om dette lunsjseminaret har blitt til på ganske kort varsel, var verken samarbeidspartnere eller innledere vonde å be. Tross lite tid til å forberede seg svarte de ja med én gang de ble spurt, dette ville de være med på. Vi har ikke hatt anledning til å markedsføre seminaret over en lang periode, men måtte likevel flytte arrangementet til et større lokale fordi interessen viste seg å være så stor.

Alt dette forteller oss at det skjer noe der ute. Det skjer noe bra med holdningene i havnæringene til nettopp mangfold. Tør vi å si det – at vi er på rett veg?

Elisabeth Solvang 1-mindre.jpg
Kronikkforfatteren: Elisabeth Solvang, kommunikasjonssjef i ÅKP.

Tallenes tale

Å slå fast slikt er alltid skummelt fordi vi alle kjenner til bakteppet. Havnæringene, og kanskje særlig det som kalles maritim bransje og dekker alt innen skipsbygging, har blitt kritisert for å være full av «hvite menn som pusher 50». Urettferdig? Ikke egentlig.

Tall har både jeg og andre vist til i kronikker tidligere. I en rapport fra 2022 kommer det fram at det fremdeles er lav kvinneandel i maritim næring i Norge, og at både strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Rapporten, som ble utarbeidet av Høgskolen i Innlandet for Nærings- og fiskeridepartementet, slår videre fast at kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på kun elleve prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen ligger på 21 prosent.

Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder.

Våkne om natten

Samtidig vet vi at havnæringene trenger folk. Rekruttering og kompetanse er noe som går igjen som en bekymring når vi snakker med ledere i våre medlemsbedrifter både innen den maritime og den marine klyngen.

For dem er det nok en fattig trøst at de deler bekymringen med ledere i alle bransjer. Å få tak i flinke folk, nok folk og folk med de rette kunnskapene, ferdighetene og holdningene er det som først og fremst holder norske HR-direktører i landets største virksomheter våkne om natten, ifølge en rapport fra interesseorganisasjonen HR Norge.

Rapporten, hvor over 50 av landets HR-direktører ble intervjuet, ble lansert under Arendalsuka i august 2023.

Umoderne

Med en slik bekymring på skuldrene kan man ikke tenke smalt innen rekruttering. Kanskje er det denne erkjennelsen som gjør at det nå er en økt interesse for mangfold. I tillegg har man faktorer som ESG-krav, Åpenhetsloven og det man kan kalle trender i tiden. 

Det er rett og slett pinlig og umoderne for en bedrift å fremstå som «blendahvit og gubbepreget».

Trender eller ikke, de fleste innser nok at man har mye å vinne på å tenke mangfold. Ikke minst fordi mangfold gir næring til tankekraft som ikke nødvendigvis går i de samme, faste, banene. 

Vi trenger enkelt sagt gode hoder som tenker forskjellige tanker. Slik kan vi vinne i konkurransen, for det er på kunnskap, idé, utvikling og innovasjon Norge må hevde seg. Lønnsnivået vårt er for høyt til at vi kan vinne på pris.

Konkrete tiltak

Fordi vi ønsker å sette ikke bare kvinneperspektivet, men hele mangfoldsperspektivet på dagsorden, kalte vi seminaret vårt i dag for et mangfoldsseminar. Som innledere stiller dyktige folk fra Norwegian Hydrogen, Vard, Ulstein International og Kongsberg Maritime. Vi gleder oss til å høre hva de har å fortelle om mangfold sett fra sitt ståsted.

Vard har gjort konkrete tiltak for mangfold gjennom sitt prosjekt «Women in Vard». Fra Ulstein og Kongsberg får vi mer om den maritime næringens forhold til mangfold. Knapt mer enn noen annen bransje i Norge opererer den maritime bransjen i et internasjonalt miljø. Det krever en åpen tankegang, og fra Kongsberg Maritime vil vi få høre erfaringer fra deres mangfold- og inkluderingsprogram.

Under seminaret vil vi også få oppdatering fra vår marine klynge, NCE Blue Legasea, og hvordan det går med det store EU-prosjektet Win Big – Women in Blue Economy, hvor klyngen er med. Dette prosjektet skal nå kartlegge kjønnsbalansen i havnæringene over hele Europa.

Les også: Europeisk storsatsing for flere og bedre betalte kvinner i havnæringene

Les også: Kronikk: Vil vinne stort på kvinnekraft

Øverst på pallen

Det vil heller ikke overraske oss om Marielle Furnes Mannseth, fra Norwegian Hydrogen, kommer inn på temaet kvinner og styrearbeid i sitt innlegg. Nye lovkrav som trådte i kraft fra 1. januar 2024 slår som kjent fast at store og mellomstore selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrene sine. Kravet skal ha en gradvis innføring mellom 2024 og 2028.

Regjeringen, på sin side, lanserte i fjor en Likestillingsstrategi for maritim næring. Målet med den er å styrke likestilling og mangfold, og å legge til rette for at næringen skal tiltrekke seg arbeidskraft, samt opprettholde sitt konkurransefortrinn, i møte med endringer i markedet og samfunnet.

Alt dette får oss til å puste dypt inn, holde pusten og så slippe den ut igjen med vissheten om at ja, vi er på rett veg. Vegen er lang å gå, men viljen er der. Vi ser at man har fått en mer bevisst holdning, både til kjønn og mangfold. Da går det an å håpe at havnæringene ikke bare gjenspeiler hele samfunnet, men også står øverst på pallen som vinnere, i årene framover.


Denne kronikken ble først publisert i Sunnmørsposten/smp.no