Gå til til aakp.no

Søke tilskudd

ÅKP har oversikt over alle typer offentlige tilskuddsordninger. Vi forvalter næringsfond og investerer direkte i selskaper. Ta kontakt med oss og så finner vi muligheter for deg!

Kontakt våre rådgivere

Hoppid logo NY smal.jpg

Hoppid.no-fondet

hoppid.no-fondet skal brukes på mindre, men avgjørende aktiviteter som kan bidra til avklaring omkring lønnsomhets- og markedspotensial i forretningsidéer.

Les mer her.
tom logo NY medium.jpg

Næringsfond

ÅKP forvalter næringsfondene til kommunene Ålesund, Skodje, Sandøy og Sula. Næringsfondet skal bidra til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

Les mer her.
forskning.jpg

Kompetansemegling

Trenger din bedrift hjelp til å sette i gang forsknings- og utviklingsaktiviteter i samarbeid med høgskoler og forskningsmiljø. Ta kontakt med ÅKP sine kompetansemeglere!

Les mer her.
Innovasjon Norge logo NY smal.jpg

Innovasjon Norge

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Innovasjon Norge tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer.

Les mer her.
Forskningsrådet logo NY medium.jpg

Forskningsrådet

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Les mer her.
Altinn logo NY medium.jpg

Altinn-oversikt

Altinn har en stor oversikt over aktuelle nasjonale støtteordninger for deg og din virksomhet.

Les mer her.