Gå til til aakp.no

Trenger din bedrift hjelp til å sette i gang forsknings- og utviklingsaktiviteter? Ta kontakt!

Hjelp til å finne riktig kompetansemiljø

Har din bedrift et utviklingsprosjekt som trenger ekstern kompetanse? Hjelp fra forskere eller andre eksperter. Å finne riktig kompetansemiljø og forskningspartner kan virke litt uoversiktlig. ÅKP tilbyr hjelp til å finne denne kompetansen!

Kompetansemegler-ordningen er kostnadsfri for bedriftene, og sammen med forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune er ÅKP  et av miljøene som forvalter denne ordningen i vår region.

Sjekk ut Møre og Romsdal fylkeskommune for mer informasjon

Hva kan kompetansemeglerne bistå med?

  • Være rådgiver i innovasjons- og FoU-prosjekter
  • Være bindeleddet mellom bedrift og FoU-miljø
  • Veilede i å strukturere og sette opp prosjekt, for å finne riktig virkemiddel
  • Veiledning om det offentlige virkemiddelapparatet
  •  Bistå med å finne den rette forskerkompetansen i godkjente FoU-miljø.


RobertVoldnes.jpg

Våre tre kompetansemeglere er Tom Christian Dahl, Arne Mehl og Robert Voldnes. Det er bare å ta kontakt for en uforpliktende prat. De kommer gjerne ut til bedriften og ser på prosjektet sammen med dere. Det er vederlagsfritt, og våre kompetansemeglere har taushetsplikt