Gå til til aakp.no

Vi hjelper deg å utvikle din vekststrategi

ScaleUp-programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programmet består av en skreddersydd prosess der du kobles med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam. Mentorteamet vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien din. Til nå har over 40 bedrifter deltatt i programmet og bedriftene har i etterkant dokumentert høyere vekst enn sammenlignbare bedrifter.

Kom i kontakt med oss ved å melde interesse her

Norge trenger industrielle vinnere, som skaper verdier i Norge og lykkes internasjonalt. Vi har derfor tatt ScaleUp-programmet ett trinn videre og leverer nå ÅKP ScaleUp sammen med Sparebank 1 SMN, NTNU og Converto, i tillegg til Fremtidens Industri,  Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsparken Bodø og KUPA.

Som deltaker får du utvidet ditt industrielle nettverk gjennom Norsk Katapult sine testsentre. Her kan du få hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Slik kan din bedrift oppskalering kan gå raskere, bedre og med mindre risiko.

logoer scaleup4.JPG

Se film om hvordan deltakere opplever ScaleUp her

ScaleUp - 04.jpg

Scaleup-programmet går over tre måneder med tre samlinger

mit-snake-small.png

1. INTRO METODIKK OG HVEM ER KUNDEN DIN?

 • Deltagere og mentorer møtes
 • Utforske målkunde og verdiforslag
 • Markedssegmentering
 • Internasjonal vekst?
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

2. PRODUKTET OG VERDIKJEDEN

 • Hvordan designe og produsere produktet ditt?
 • Produktarkitektur
 • Produktplan
 • Value stream mapping
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

3. HVORDAN TJENE PENGER OG VOKSE?

 • Hvordan vil kunden skaffe seg produktet ditt?
 • Konkurransefortrinn
 • Prisingsmodell
 • Forretningsmodell
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

4. HVORDAN FINANSIERE VEKST?

 • Skalering og vekstmodell
 • Møte med investorer
 • Bedriftene presenterer sine vekststrategier
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

Jon Arne Kjærstad

CEO, Anda-Olsen

Jon Arne Kjærstad.jpg

"Vi har hatt en fantastisk vekst og lønnsomhet"

«Anda-Olsen skal være førstevalg på sikre strømløsninger. Vi stod i omstilling da vi valgte å gå Scaleup programmet våren 2019.

Vi fikk umiddelbart utvidet nettverket vårt. Gjennom møtet med mentorene ble vi drillet på å tilpasse verdiforslaget vårt og fikk øynene opp for tjenestesalg. Allerede underveis i programmet tok vi nye posisjoner i markedet. Vi utviklet en hybridløsning , og sammen med andre deltakerne i programmet har vi utviklet Anda-Cloud.

Vi har rendyrket det som kan skaleres og salget har økt med 60% på egne strømforsyninger. Eksportandelen av dette er på 40% og skal økes.»


Er din bedrift klar for industriell oppskalering?


ÅKPs Scaleup Program tar opp åtte bedrifter i hver runde.