Gå til til aakp.no

ÅKP Scaleup Program

vekst.png

Er du klar for å vokse videre? 

Bli med i Norges eneste industrielle oppskaleringsprogram!

Søk om deltagelse

Vi hjelper deg å utvikle din vekststrategi

Scaleup-programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technologys (MIT). Programmet består av en skreddersydd prosess der du kobles med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam. Mentorteamet vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien din. Til nå har 20 bedrifter deltatt i programmet og tilbakemeldingene har vært svært gode.

Norge trenger industrielle vinnere, som skaper verdier i Norge og lykkes internasjonalt. Vi har derfor tatt Scaleup- programmet ett trinn videre og leverer nå ÅKP Scaleup sammen med de fem nasjonale testsentrene i Norsk Katapult. http://www.norskkatapult.no

Som deltaker får du utvidet ditt industrielle nettverk gjennom Norsk Katapult sine testsentre. Du får også hjelp til å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Slik kan din bedrift oppskalering kan gå raskere, bedre og med mindre risiko.

logoer scaleup4.JPG

Scaleup-programmet går over tre måneder med fire samlinger

mit-snake-small.png

1. INTRO METODIKK OG HVEM ER KUNDEN DIN?

 • Deltagere og mentorer møtes
 • Utforske målkunde og verdiforslag
 • Markedssegmentering
 • Internasjonal vekst?
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

2. PRODUKTET OG VERDIKJEDEN

 • Hvordan designe og produsere produktet ditt?
 • Produktarkitektur
 • Produktplan
 • Value stream mapping
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

3. HVORDAN TJENE PENGER OG VOKSE?

 • Hvordan vil kunden skaffe seg produktet ditt?
 • Konkurransefortrinn
 • Prisingsmodell
 • Forretningsmodell
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

4. HVORDAN FINANSIERE VEKST?

 • Skalering og vekstmodell
 • Møte med investorer
 • Bedriftene presenterer sine vekststrategier
 • Arbeid med oppgave og sparring med veileder/mentor

Jon Arne Kjærstad

CEO, Anda-Olsen

Jon Arne Kjærstad.jpg

"Vi har hatt en fantastisk vekst og lønnsomhet"

«Anda-Olsen skal være førstevalg på sikre strømløsninger. Vi stod i omstilling da vi valgte å gå Scaleup programmet våren 2019.

Vi fikk umiddelbart utvidet nettverket vårt. Gjennom møtet med mentorene ble vi drillet på å tilpasse verdiforslaget vårt og fikk øynene opp for tjenestesalg. Allerede underveis i programmet tok vi nye posisjoner i markedet. Vi utviklet en hybridløsning , og sammen med andre deltakerne i programmet har vi utviklet Anda-Cloud.

Vi har rendyrket det som kan skaleres og salget har økt med 60% på egne strømforsyninger. Eksportandelen av dette er på 40% og skal økes.»


Er din bedrift klar for industriell oppskalering?


ÅKPs Scaleup Program tar opp åtte bedrifter i hver runde.


 

HVEM KAN SØKE?


Programmet er for bedrifter med

Vilje og evne til vekst

 • Har klare ambisjoner og et stort vekstpotensial
 • Har dokumentert evne til utvikling og vilje til satsing
 • Leverer en produksjonsprosess, fysiske produkt/system eller digitale løsninger som er knyttet til slike

Virksomhet av en viss størrelse

 • 5-30 ansatte
 • 20 millioner + i omsetning
 • Deltaker kan være et eget forretningsområde i en eksisterende bedrift, en spin-off, eller et helt selskap

Det rette teamet

 • Bedriften og teamet har et høyt ambisjonsnivå, og evner å investere nødvendige ressurser i programmet
 • Lederteamet og eiere må være dedikerte til å realisere vekstmålet
 • Bedriften må delta med et team på to-tre personer som kan håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. Teamet må være åpne for, og ha vilje til, å bli utfordret på antagelser om forretningen


OPPSTART HØSTEN 2021. SØK ALLEREDE NÅ!

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
For informasjon ta direkte kontakt med programansvarlig Håvar Risnes - mailto:havar.risnes@aakp.no (mob: 417 89 043)

Søk om deltagelse

ET UNIKT SAMARBEID

Programmet leveres av ÅKP og Norsk katapult forvaltet av Siva.

Programmet leveres i tett samarbeid med Sparebank1 SMN, NTNU, Converto, Digicat og Manufacturing Technology sin partner Sintef.

logoer scaleup2.JPG