Gå til til aakp.no

HVA er en god forretningsidé?

Forretningsideen skal gi oss svar på spørsmål som:

- HVA skal jeg selge?

- HVEM skal jeg selge til?

- HVILKET behov hos kunden skal jeg dekke?


FORRETNINGSIDEÉN

Forretningsideén din er viktig. Den danner grunnmuren for all strategisk tenkning og planlegging i bedriften din. Den gjør hensikten klar og starter prosessen som skal bearbeide utfordringer og løsninger.

KJENNETEGN PÅ EN GRÜNDER

Ingen gründere er like, men noen grunnleggende egenskaper er nødvendige for å lykkes. Du må kjenne en lyst og ha en brann i magen, være selvmotivert, utholdende, se hva som må gjøres - og gjøre det. Engasjement, entusiasme og tiltakslyst ligger alltid i bunn hos gründeren.

MARKED

Du må avklare; Hva er ditt marked? Hvem er kundene, hvor finner du de og hvordan tenker de? Hvilke kunder, eller kundegrupper er spesielt lønnsomme for deg?

HVEM ER DINE KUNDER?

Din forretningsidé vil ikke være like interessant for alle. Innenfor et totalmarked må du finne den kundegruppen som har størst nytte av din vare eller tjeneste.