Gå til til aakp.no

Søk støtte fra hoppid.no-fondet

hoppid.no-fondet er en økonomisk støtteordning for gründere i en tidlig fase. Midlene skal brukes på mindre, men avgjørende aktiviteter som kan bidra til avklaring omkring lønnsomhets- og markedspotensial i forretningsidéer. Slik kan gründere få et bedre vurderingsgrunnlag i forhold til videre satsning.

ÅKP AS er operatør av et regionalt hoppid.no-kontor for kommunene Sula, Hareid, Herøy og Ulstein. Vi utøver således førstelinjetjeneste for etablererveiledning på vegne av de nevnte kommunene.

ÅKP AS er som operatør for tjenesten også forvalter av kommunenes andel av hoppid.no-fondet. Midlene som ytes fra dette fondet er stilt til disposisjon av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre.

hoppid.no-kontoret kan innvilge tilskudd på inntil NOK 30.000 per forretningsidé.

Har du en gründer i magen?

Kontakt ÅKP AS, og ta en uforpliktende prat om din forretningsidé. Vi har taushetsplikt.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Arne Mehl - arne.mehl@aakp.no - 952 50 120

Seniorrådgiver Søre Sunnmøre, Robert Voldnes - robert.voldnes@aakp.no - 906 58 517


Registrer deg på gründerhjelpen hoppid.no