Gå til til aakp.no
Ringrev.jpg

Ringrev

La oss presentere gründerbedriften Ringrev som er en av semi-finalistene i Sparebanken Møres NæringsTeft. Ringrev er en plattform for digital markedsføring, som gjør det enklere å se det totale bildet av markedsføringen din. Beate Stavdal Riise, Otto Roald Hjellegjerde og Andreas Hjellegjerde hjelper deg med kontinuerlig og stødig markedsføring. Foto: Sparebanken Møre/Tone Molnes

Marlene Brune.jpg

Safeplace.care

Vi presenterer Malene Brune fra Ålesund og bedriften safeplace.care. Hun er en av semi-finalistene i Sparebanken Møres NæringsTeft og har en idé om å lage en app som skal gjøre livet lettere å leve og forhindre selvmord blant mennesker som har opplevd store traumer. Foto: Sparebanken Møre/Tone Molnes.

Damp.jpg

Damp

La oss presentere gjengen bak Damp fra Ålesund. De har en idé om en flytende badstue i sentrum. Det er en urban og eksotisk opplevelse! Damp er semifinalist i NæringsTeft og jobber nå iherdig med forretningsplanen sin. Foto: Sparebanken Møre, Tone Molnes

Intervju Bagid.JPG

bagID

Bagid AS ble grunnlagt i 2015, med sikte på å gjøre flyturen mer bærekraftig og fri for stress.

Selskapet har utviklet høyteknologiske bagasjemerker og ønske å endre måten miliarder passasjerer reiser med innsjekket bagasje.

Intervju med BagID
Spesialistbedriften NY.jpg

Spesialistbedriften

Spesialistbedriften AS jobber med sosialt entreprenørskap, og bidrar med innovative løsninger på en viktig samfunnsutfordring. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjement, som ofte er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp rundt og basert på forretningsmessige prinsipp. Den samfunnsutfordringen de har satt som mål å løse, er å skape arbeidsplasser for personer med Asperger syndrom, samt å bidra til at elever og unge voksne med Asperger syndrom fullfører utdanning ved hjelp av veiledning og opplæring som de tilbyr. Spesialistbedriften tilbyr konsulenttjenester og oppdrag innen IKT, samt kurs og veiledning innen Asperger syndrom relatert til utdanning og arbeidsliv.

Intervju Håvar.JPG

Fostech AS

Fostech AS ønsker på å bli et internasjonalt markedsledende selskap på kombinasjonen Mixed Reality (MR)/Augmented Reality (AR) for maritim næring. De ønsker å utvikle nye løsninger som tar i bruk denne teknologien for å bruke den eksempelvis i salg og markedsføring av produkter og tjenester, i design-gjennomgang og tidlig prototyping, i opplæring og utdanning av ansatte eller i simulering av operasjoner.

Intervju med Fostech
Tikkio.jpg

Tikkio

Tikkio er en nettbasert løsning for markedssføring, salg og kjøp av billetter, varer og tjenester. All håndtering både for arrangør og sluttkunde skjer etter selvhjelpsprinsippet i en nettbasert og automatisert løsning. Dette effektiviserer salget og tar ned administrasjonstid og kostnader til glede for både arrangør og kunde. Tikkio har vokst fra ingenting til å bli en stor og anerkjent aktør særlig på Nordvestlandet, men vokser også voldsomt og har kunder over hele landet.