Gå til til aakp.no
AgriMare Bio 1.JPG

AgriMare Bio

Norgesmester for studentbedrifter og 2. plass i EM i Helsinki. AgriMare Bio har nå startet eget AS og tar sikte på å skape verdier basert på havressurser for å være til nytte for havbruksnæringen. Hovedfokusområdet er bærekraftig og miljøvennlig produksjon av børstemark.

Intervju med AgriMare Bio
NTNU intervju Ansatt Norge.JPG

Ansatt Norge

Campus Ålesund er kjent for sine gode studentbedrifter som år etter år gjør det sterkt i Norgesmesterskap, EM og VM. Ansatt Norge er en av bedriftene som har tatt steget videre og startet aksjeselskap. NTNU-rektor Gunnar Bovim møtte gründer Magnus Herud i ÅKPs Startup lab.

Intervju med Ansatt Norge AS
Intervju Bagid.JPG

bagID

Bagid AS ble grunnlagt i 2015, med sikte på å gjøre flyturen mer bærekraftig og fri for stress.

Selskapet har utviklet høyteknologiske bagasjemerker og ønske å endre måten miliarder passasjerer reiser med innsjekket bagasje.

Intervju med BagID
Intervju med Digiferd.jpg

Digiferd

Digiferd gjør det enkelt for deg å drive nærhetsmarkedsføring. Du gir dine kunder aktuelle tilbud, relevant informasjon og tjenester, på mobil og på storskjerm, når de befinner seg akkurat på det stedet, akkurat i det tidsrommet du har satt opp.

Intervju med Digiferd
Intervju Håvar.JPG

Fostech AS

Fostech AS ønsker på å bli et internasjonalt markedsledende selskap på kombinasjonen Mixed Reality (MR)/Augmented Reality (AR) for maritim næring. De ønsker å utvikle nye løsninger som tar i bruk denne teknologien for å bruke den eksempelvis i salg og markedsføring av produkter og tjenester, i design-gjennomgang og tidlig prototyping, i opplæring og utdanning av ansatte eller i simulering av operasjoner.

Intervju med Fostech
Tikkio.jpg

Tikkio

Tikkio er en nettbasert løsning for markedssføring, salg og kjøp av billetter, varer og tjenester. All håndtering både for arrangør og sluttkunde skjer etter selvhjelpsprinsippet i en nettbasert og automatisert løsning. Dette effektiviserer salget og tar ned administrasjonstid og kostnader til glede for både arrangør og kunde. Tikkio har vokst fra ingenting til å bli en stor og anerkjent aktør særlig på Nordvestlandet, men vokser også voldsomt og har kunder over hele landet.

Spesialistbedriften NY.jpg

Spesialistbedriften

Spesialistbedriften AS jobber med sosialt entreprenørskap, og bidrar med innovative løsninger på en viktig samfunnsutfordring. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjement, som ofte er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp rundt og basert på forretningsmessige prinsipp. Den samfunnsutfordringen de har satt som mål å løse, er å skape arbeidsplasser for personer med Asperger syndrom, samt å bidra til at elever og unge voksne med Asperger syndrom fullfører utdanning ved hjelp av veiledning og opplæring som de tilbyr. Spesialistbedriften tilbyr konsulenttjenester og oppdrag innen IKT, samt kurs og veiledning innen Asperger syndrom relatert til utdanning og arbeidsliv.