Gå til til aakp.no

Ungt entreprenørskap lokalisert hos ÅKP

Ungt Entreprenørskap (UE) arbeider for å sikre at alle elever og studenter i regionen får god opplæring i entreprenørskap. UE gir undervisningsmaterialer, aktiviteter og kurs som dekker hele læringsspekteret. UE Sunnmøre har kontorplass hos ÅKP og er nært knyttet til klyngeprogrammene.

Sjekk ut www.ue.no/More-og-Romsdal

UE.jpg