Gå til til aakp.no

ÅKP StepUp

åkp_ikoner_rgb_svg_stepup.svg

Har bedrifta di uforløyst potensial?
Sjekk ut moglegheitene via avklarings-programmet ÅKP StepUp

Sterkt påverka av trendar? Endra marknadssituasjon? Ambisjon om vekst eller utvikling? Generasjonsskifte eller leiarskifte? ÅKP StepUp er eit samlingsbasert avklaringsprogram for
bedrifter som utforskar eigne ambisjonar og avklare moglegheiter gjennom bruk av:
• Anerkjend metodikk og verktøy
• Sparring med eksterne mentorar
• Faglege innlegg
• 1:1 Rådgjevning

Målgrupper: Etablerte bedrifter som vurderer vidare utvikling og vekst, og ambisiøse oppstartsbedrifter som vil utvikle sine innovative konsept vidare.

Kursinnhold og læringsmål: Vi hjelper deg med å avklare kva vekst- og utviklingsambisjoner du har for di bedrift. Gjennom StepUp-programmet blir ~10 bedrifter losa gjennom ein prosess med formål å avklare dykkar vekst- og utviklingsambisjoner. Deltakarane får eit grunnlag for å tenkje utvikling gjennom å bli kjend med vekststrategiar, kunde- og marknadsinnsikt, trendar og forretningsutvikling. Gjennom ÅKP StepUp får deltakarbedriftene støtte og veiledning til å avklare sin ambisjon og vekstpotensial.

Gjennomføring: Fire heildagssamlinger, med ~10 bedrifter i kvart kull. Bedriftene får 1:1 oppfølging mellom kvar samling.

Programdatoar hausten 2024:
03. september, ÅKP Blue Innovation Arena (Ålesund)
16. september, ÅKP Blue Innovation Arena (Ålesund)
15. oktober, ÅKP Blue Innovation Arena (Ålesund)
08. november, ÅKP Blue Innovation Arena (Ålesund)

Se en film om StepUp her

Programmet er et samarbeid mellom ÅKP, Sparebank1 SMN og kommunene i regionen.

aakp_sparebank1_logo.png