Utviklingsprosjekt for SMB-bedrifter

GCE Blue Maritime og MRB starter nå et prosjekt for bedrifter som vil øke konkurransekraften.

ÅKP
newbusiness.jpg

I samarbeid med bedriftsutviklingsselskapet MRB gir vi nå et tilbud til SMB-bedrifter som ønsker å utvikle sin egen bedrifts kompetanse, sikre konkurransekraften og øke lønnsomheten gjennom økt samarbeid. Prosjektet støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune. Egenandel for deltakelse er 20.000,- per bedrift.

Les mer om utviklingsprosjektet

Kontakt:

Frank Støyva Emblem, Kommunikasjonssjef GCE Blue Maritime/ÅKP AS Tlf: 988 55 952 | E-post: frank.stoyva.emblem@aakp.no

Bjørn Gjerde, Daglig leder/Partner MRB AS Tlf: 915 57 344 | E-post: bg@mrb.no

BM_GCE_Logo_pos.jpg

GCE Blue Maritime styres av innovasjonsselskapet ÅKP AS. Klynge-prosjektet skal styrke klyngens konkurransekraft og verdiskapning gjennom a forsterke de mekanismene som fører til kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet. Blue Maritime skal utfordre klyngen til a øke innovasjonstakten gjennom nye nasjonale og globale kunnskapskoblinger.

Påmelding utviklingsprosjekt SMB-bedrifter

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply