Veien til førsteplass - "LNG på en ny måte"

Skipsteknisk vil møte vinnelaget for å diskutere konseptet videre og muligens realisere løsningen som studentene har kommet frem til.

ÅKP
InnoBootcamp_Vinnarane_IMG_3399_Foto SSavland.jpg

På kun noen få dager hadde studentene satt seg inn i mulighetene i den havgående flåten og presentert innovative og relevante løsninger innenfor digitalisering og automasjon. Juryen med representanter fra Optimar, Skipsteknisk, Lerøy Havfisk, Maritech, Møreforskning og NCE Blue Legasea lot seg imponere ekstra over førsteplassen som hadde konseptet «LNG på en ny måte» - bruke LNG om bord til å få ned Co2 avtrykk og samtidig øke kvaliteten på fisk. Studentene Ask Moum (Shipping Management), Marte Edvardsen (Markedsføring, innovasjon og ledelse) og Simon Vølker (Product and system engineering) klarte å kapre førsteplassen på årets InnoBootcamp med dette konseptet.

Juryen begrunnet seieren med at studentene hadde utarbeidet en løsning som viser forståelse for de utfordringene hvitfisknæringen står overfor når det kommer til klima og miljø. Dette er avgjørende for bærekraftige løsninger, ble det påpekt. Studentene tok hensyn til den økonomiske siden av bærekraft spørsmål når de løste casen, noe som er helt avgjørende for at det faktisk kan gjennomføres. Vinnerlaget klarte å kombinere teknisk innsikt med kunnskap om markedsføring som viste en helhetlig tilnærming og evne til å se problemet fra flere perspektiver.

Marte Edvardsen forteller at gruppen gikk for case 1 fordi den var åpen nok til at studentene følte at de hadde mye å bidra med. Gjennom idémyldring kom de frem til flere realistiske ideer for å løse den valgte casen. Edvardsen forteller videre at de startet prosessen med en idé om å bytte ut drivstoff på trålere i Barentshavet. Etter å ha diskutert med mentorene, skjønte de etter hvert at ideen kunne bli vanskelig å gjennomføre. De fant derfor en bedre måte de kunne bruke LNG som vil kunne spare bruken av diesel, som igjen vil gjøre trålere mer miljøvennlig og lønnsomt. Denne løsningen sikret de førsteplassen på årets InnoBootcamp.

«InnoBootcamp var ekstremt intensivt. Det å gå fra å bli delt i grupper med helt ukjente til at vi 50 timer senere stod og presenterte en helt ny idé har lært meg masse om innovasjon og godt samarbeid», sier Ask Moum om årets InnoBootcamp.

Studentenes løsning var realistisk nok til at den trolig kan implementeres på en ny måte allerede i dag, basert på den teknologien som er eksisterende. Nå vil Skipsteknisk møte vinnerlaget for å diskutere konseptet videre og muligens realisere løsningen som studentene har kommet frem til.