Idélab – en prosess for vekst

Ungdommer fra Europa har brukt Idélab for å kunne starte sin egen bedrift. Både etablerte og nye selskaper fra vår egen region bruker Idélab for å oppnå sine mål. Stadig flere oppdager denne prosessen, som er en del av ÅKPs verktøykasse.

ÅKP
Yenesis 19.jpg

Bildet: Det blir så å si alltid engasjerte diskusjoner blant deltakerne under en Idélab. 

– Dette har vært en svært nyttig erfaring for oss. Vi er fra Kroatia, og vi håper å kunne implementere ideene vi har fått her hjemme i vårt egent land. Selv er jeg fra Mljet, ei øy sør i landet, og jeg vil ta med meg tankene herfra tilbake til øya, forteller Monika Gruja. 

Kroatia.jpg
Monika Gruja.

Hun var en av mange unge voksne som fylte lokalet da ÅKP, i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune, nylig arrangerte Idélab for et prosjekt som har fått navnet Yenesis.  

– Dette er et prosjekt for unge voksne fra Kypros, Hellas, Kroatia, Norge, Estland, Portugal, Spania og Italia. Målet med Yenesis er at deltakerne etter endt program enten har fått seg relevant arbeid eller har startet egen virksomhet, med spesiell fokus på bærekraft og det grønne skiftet, forklarer Arne Håkon Sandnes, som er prosjektleder for Yenesis i Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

– En styrt kreativ prosess

Yenesis 11.jpg

En del av prosjektet var to besøk ved ÅKPs Idélab. I 2022 har denne delen av ÅKPs verktøykasse blitt veldig populær, både blant privat bedrifter og andre, som fylkeskommunen. Anna With Rødstøl, som er seniorrådgiver i ÅKP, og jobber med Idélab, forklarer hva den egentlig er: 

– ÅKP Idélab er en styrt kreativ prosess hvor målet er å skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Vi tilbyr en skreddersydd workshop som utforsker forskjellige tema basert på bedriftens behov. Verdien ligger i å bli utfordret av erfarne prosessledere gjennom strukturerte diskusjoner og ulike oppgaver. Prosessen kan kjøres omtrent hvor som helst, og kan både gjennomføres fysisk eller digitalt.

Anna understreker imidlertid at en Idélab innebærer mye mer enn å bare «slenge noen gule lapper opp på ei tavle»: 

– Konseptet bygger på vår egen metodikk som er inspirert av designtenking, hvor man blant annet skal tilegne seg ny kunnskap, idémyldre og deretter konkretisere eller prioritere ideer. Dette høres veldig fint ut, men det er ikke alltid lett. Involvering av flere ulike interessenter er også superviktig, og ikke minst at Idélab-en faktisk skal aktivere eller sette i gang noe; eksempelvis en avgjørelse, et prosjekt, et mandat eller lignende.

 – Givende

Sandnes, i fylkeskommunen, skryter av samarbeidet med ÅKP Idélab: 

Sandnes.jpg
Arne Håkon Sandnes, prosjektleder for Yenesis i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– Vi ønsket å bruke inkubatormiljøene i fylket for å gi ungdommene et innblikk i hvordan de kan utvikle sin egen bedrift, eller eventuelt utvikle en idé til å starte opp noe selv. ÅKP Idélab har bidratt til å gi dem verktøyene og metodene som finnes, samt gi dem et lite innblikk i hvordan de kan gå fram videre. Samlingene i Idélaben har vært fint oppbygd med et inspirasjonsforedrag innen tematikken først. Med flinke forelesere og inspirerende foredrag i bunn har deltakerne etterpå gått gjennom metoden som brukes, og utviklet ideene sine. Jeg har opplevd det som veldig givende.

Skreddersøm

Tematikken for Yenesis-gruppen var entreprenørskap innenfor bærekraftig reiseliv. Med en annen gruppe kan det være en helt annen tematikk. Derfor skreddersys hver enkelt Idélab til den enkelte oppdragsgiveren, forklarer Robert Voldnes, også han seniorrådgiver i ÅKP og dedikert Idélab-medarbeider: 

– Yenesis-gjengen som var med Møre og Romsdal Fylkeskommune hadde variert erfaring, er unge, kreative og dedikerte, og tok utfordringen med å utforske nye innovative ideer innenfor bærekraftig turisme på strak arm. De har utforsket turisme her på Sunnmøre i noen dager, før de kom til oss for å avslutte turen med en workshop med både inspirasjonsforedrag arbeid med vekstmetodikk og forretningsmodeller. Vi var så heldige å få med oss foredrag fra både Tom Anker Skrede, som er reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og Camilla Espeseth, som er hotelldirektør i Hotel Brosundet. I tillegg holdt den maritime klyngen GCE Blue Maritime foredrag.

Robertoganna.jpg
Robert Voldnes og Anna With Rødstøl.

På lignende måte bygger Robert, og de andre som jobber med ÅKP Idélab, prosesser for alle de ulike oppdragsgiverne. Kollega Anna understreker at Idélab er for mange, men ikke for alle:

– Idélab er for personer, bedrifter eller organisasjoner med driv til å ta det neste skrittet fremover, og mot til å bli utfordret og inspirert. Enten det er å løse en kompleks utfordring, å utforske markedstrender og drivere, eller å sette strategiarbeid på agendaen. En annen forutsetning for Idélab er at man har et klart mål, slik at vi kan fasilitere en god prosess.

– Ett steg videre

Monika fra Kroatia var i alle fall veldig fornøyd med erfaringen hun fikk fra ÅKP Idélab: 
– Jeg vil si at denne prosessen har lært å tenke ett steg videre enn det vi har vært vant til. Tidligere har vi tenkt på profitt alene, men nå tenker vi også på de andre sidene ved det å drive turisme. Kanskje er det også viktig for kundene at vi tenker bærekraftig, at vi har fokuset på mer enn kun å tjene penger. Det har vært en  øyeåpnende prosess.

Sandnes i Møre og Romsdal fylkeskommune er, på sin side, overbevist om at gjengen i Yenesis-prosjektet vil ha nytte av det de lærte under ÅKP Idélab: 

– Absolutt, det tror jeg helt sikkert. Vi har tidligere vært gjennom et minikurs i entreprenørskap, men de har ikke jobbet konkret med disse verktøyene før. Så dette er lærdom de kan ta med seg og ta med seg inn i den bedriften de begynner å jobbe i, eller i sin egen bedrift om de velger å starte for seg selv. Uansett vil dette være nyttig for dem.

Yenesis 22.jpg
Hele Yenesis-gjengen.