Vi må bli best i verden!

«Hva skal til for at vårt maritime miljø skal være verdensledende også i årene fremover?» Ordene tilhører Anne Breiby og ble uttalt for vel 20 år siden. Hun visste akkurat hva som skulle til!

ÅKP
Anne Breiby_crop.jpeg

I Møre og Romsdal hadde vi lenge hatt en maritim industri i verdenseliten, men mot slutten av 1990-tallet ble flere suksessfulle og viktige lokale bedrifter kjøpt opp av mektige, internasjonale konsern. Det vakte både sinne, sorg og skepsis i lokalbefolkningen. Arbeidsplasser forsvant og frykten for at kompetansen ville bli flyttet ut av distriktet og ut av landet, kom snikende.

Anne Breiby, Sunnmøring av hjerte, var på vei hjemover etter fire år i Oslo. Hun var av dem som møtte den faretruende utviklingen offensivt, og med stort pågangsmot: «Vi må bli best i verden!»

Solid grunnmur

- I Møre og Romsdal var vi sterke på det maritime, og det gjaldt det å gripe tak i.

Anne Breiby 

Om stemmen hennes bar lite like tvil i seg den gangen, må hun ha vært en stødig dame å ha i spissen for en storsatsning. Hun var kjent med klyngetankegang fra sitt tidligere arbeid som statssekretær i Nærings- og energidepartementet, og var nysgjerrig på kunnskapsparkene som var i fremmarsj i mange deler av verden.

Samarbeidsforum

Gjennom forumet Maritime Nordvest, som Breiby ledet, ble det utvist både vilje og evne til å samarbeide innenfor næringslivet. - Men det var ikke nok!, sier hun engasjert.

Forskningsaktiviteten var så lav innen den maritime bransjen, at for å klare å holde tritt med internasjonal utvikling, måtte vi også koble på utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøet.   

Kunnskapspark

Maritime Nordvest gikk sammen med Høgskolen i Ålesund og kommunens utviklingsselskap, om å etablere Ålesund Kunnskapspark (ÅKP). I oppstartsfasen kjente Breiby på frustrasjon over at mange hang seg opp i selve bygget. Fortsatt viser hun entusiasme overfor det hun virkelig brant for den gangen. 

Det handlet jo ikke om bygget, men om hva som skjedde inni bygget!

Hun gjentar hvordan «drømmen» om et flott bygg skygget for det aller viktigste, nemlig prosesser og funksjoner som ville føre til samarbeid mellom aktørene i parken.  

NCE-status var viktig 

Men også splitter nytt, moderne bygg kom på plass noen år senere, vegg-i-vegg med Høgskolen i Ålesund. Og etter intensiv jobbing, god utnyttelse av nettverk og noe lobbyvirksomhet, fikk kunnskapsparken endelig status som «Nasjonalt Centre of Expertise» (NCE) i 2005. Den maritime næringen i Møre og Romsdal ble spådd gode fremtidsutsikter og dermed takket Anne Breiby for seg, og inntok andre viktige roller for utviklingen av regionen vi bor i.

ÅKP hadde ikke vært en realitet i dag, om det ikke hadde vært for målrettede, standhaftige ressurspersoner som henne! 

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

Stiftelsesprotokoll for Ålesund Kunnskapspark AS fra 1999

stiftelseprotokoll.png