Verdien av et godt sammensatt team

Gründerne i Artec Aqua er samstemte. Uten det unike teamet hadde selskapet ikke hatt den veksten vi ser i dag.

ÅKP
Bjørn Finnøy Artec Aqua.jpg

Victor Fiveland, Bjørnar Flem og Bjørn Finnøy startet opp sammen og er alle fortsatt medeiere og aktive i den daglige driften av Artec Aqua. De jobber henholdsvis som utviklingssjef, salgssjef og innkjøpssjef og med seg på laget har de fått flere dyktige kolleger underveis. Ingegjerd Eidsvik kom inn som daglig leder i mai 2018.

Høy innsats

For vel 18 år siden skjøt vi inn en tredjedel hver og startet dermed med 330.000 kr. i egenkapital. Vi har fått mye ut av hver eneste krone vi har gått inn med.

Bjørn Finnøy 

Han legger til at egeninnsatsen har vært høy og at de alle var avhengige av å ha deltidsjobber ved siden av den første tiden. Og Ålesund kunnskapspark ble døråpnere for å få støtte fra Innovasjon Norge (den gang SND). 

Den økonomiske støtten var liten, men likevel svært viktig for oss. Det var viktig for bedriften at vi ble tatt opp som inkubatorbedrift hos kunnskapsparken 

 

God ressursutnyttelse

Og i kombinasjon med et artig «stunt», kom de godt i gang med utvikling av produkter og systemer. - Innledningsvis søkte vi kun etter pensjonister til deltidsstillinger. Det tilførte bedriften nyttig kompetanse fra villige mennesker som hovedsakelig var motiverte av muligheten til å kunne bidra. Pensjonister kan være svært gode ressurser for samfunnet vårt!

Gjennom kunnskapsparken ble de dessuten observante på flere oppdukkende muligheter, eksempelvis skattefunn og klyngesamarbeid. De legger ikke skjul på at det gjorde dem godt å få være del av et arbeidsmiljø bestående av likesinnede.

Vannbehandling

artec aqua.jpg

Siden oppstart i 2002 har Artec Aqua blitt premiert med hele ni gaseller. Fra begynnelsen av var fokuset stramt rettet mot å bedre vannkvaliteten for fisk som levde i kar innendørs, før den skulle settes ut i merder i sjøen. - Oksygen er fiskens aller første begrensning. Stopper man tilførsel av O2 til vannet den oppholder seg i, vil den dø etter bare en halvtime, forklarer salgssjef Bjørn Finnøy. Han viser til en graf som tydelig illustrerer det han sier. Jo mindre oksygen, dess dårligere sjanse for fisken til å klare seg.

 

Produkt- og systemutvikling

- Vi brukte det meste av tiden vår på produkt- og systemutvikling de første årene og har i stor grad kalt oss for en «kompetansebedrift». Gjennom årene har vi utviklet en rekke ulike typer instrumenter for oksygenering, lufting og regulering av temperatur, samt filtre, kar, avløpsrister etc., forteller han.

 

I dag er Artec Aqua totalleverandør for landbasert oppdrett, som innebærer at de leverer nøkkelferdige anlegg av veldige dimensjoner. Enkelte prosjekter setter milliarder av kroner i sving. Under bygging er både genbank og smoltanlegg, og snart er det byggestart for det som blir Europas aller største oppdrettsanlegg på land, i Fræna utenfor Molde. - Vi har hittil jobbet mest med settefisk og stamfisk, men fremover vil matfisk bli det store, nye, spår den tydelig engasjerte salgssjefen.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

salmonevolution.png
Gigantanlegget Salmon Evolution i Hustadvika blir Europas største fiskeoppdrettsanlegg på land.

 

Ta kontakt for mer informasjon om vårt Scaleup-program

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply