Unik innsikt i den maritime klyngen

Å se en bedrifts plass i en større helhet kan være meget nyttig, hevder Oddmund Oterhals. Sammen med Arild Hervik har han vært arkitekten bak Møreklyngens årlige analyse.

ÅKP
hervik oterhals.jpg

Den aller første klyngeanalysen var det Arild Hervik som laget og la frem for Verkstedforeningen i Ulsteinvik, allerede i 1988. I årene som fulgte fikk han flere bestillinger fra Verkstedforeningen, og i 1998 bestilte også ÅKP og Anne Breiby en slik omfattende rapport.

I analysen for ÅKP ble utviklingen av klyngemekanismer og hvordan ulike koblinger kunne styrke konkurransefortrinn for første gang drøftet

Professor Arild Hervik

Godt samarbeid

I 2003 bestilte ÅKP en rapport til. Oterhals, doktor i logistikk og leder av logistikkgruppa ved Møreforsking Molde, ble dette året koblet på arbeidet med klyngeanalysene. - Som logistiker har man som jobb å skape flyt i overgangene, ha kontroll, oversikt, sikre effektive og økonomiske løsninger – rett og slett å optimalisere en produksjon fra A til Å, forteller Oterhals. 

Samarbeidet dem imellom fungerte godt. Oterhals holdt tett kontakt med bedriftene, mens Hervik som samfunnsøkonom var mest opptatt av klyngen som helhet, klyngemekanismer, ringvirkninger og utvikling av konkurranseevne. Fra 2006 ble det laget og presentert analyser i Ålesund hvert eneste år.

Tillit i forsamlingen

Nå er de begge pensjonerte. Oterhals tror det har hatt betydning at analysene ikke bare ble utarbeidet, men også fremlagt av fagfolk. Han omtaler Hervik som en formidabel formidler. - Når det ble annonsert at det var Hervik som skulle legge frem klyngeanalysen, var det et trekkplaster og et kvalitetstegn. Folk lyttet nøye til det som ble sagt. Både Hervik og jeg har hatt tyngde og stor tillit i forsamlingen, forteller han.

Nyttige svar

Oterhals sin erfaring er at bedrifter flest er mest opptatt av hva som skjer innenfor sine egne vegger. Men at det å zoome ut, se sin plass i en større helhet, og kan være meget nyttig. Ifølge Hervik var fokuset i analysene litt ulikt fra år til år, men uten unntak ble det gitt en grundig empirisk beskrivelse av klyngen. Næringens forventninger til markedet fremover ble gjennomgått, klyngemekanismer og ulike scenarier ble drøftet.

 - Analysene gir svar på relevante spørsmål om hvilke trender man ser, hvordan det påvirker strategien fremover, hva som skal til for å være godt utrustet i møte med endringer mm. Det blir tydelig hvor pengene ligger og hvilken rolle bedriftene spiller i forhold til hverandre, supplerer Oterhals.

Takknemlig jobb

Andre regioner har vært misunnelige på nettverket vi har hatt tilgang til. Det at ÅKP legger til rette for koblinger mellom folk og bedrifter som potensielt vil ha nytte og glede av hverandre. 

Tverrfaglig samarbeid oppstår og styrker flere fagfelt innenfor samme bransje, mener Oterhals. Han løfter frem at i Molde, der hvor han selv holder til, er det vokst frem et sterkt miljø innenfor logistikkfaget.

Hervik holder også til i Molde. I 2013 var han sist i et slikt jobb-ærend i Ålesund, med presentasjonen av klyngeanalysen for 2012. Da var overskriften for foredraget «Fortsatt vekst, men økende sårbarhet». Sårbarheten ble blant annet knyttet til utviklingen av oljeprisen, at det var utviklet høy kapasitet og at klimamøte i Paris i 2015 kunne få konsekvenser for oljeaktiviteten.

 På grunn av alvorlig sykdom har ikke Hervik deltatt faglig på dette området siden den gang. Han minnes at da han i 2011 holdt et foredrag for styret og ledelsen i Ulsteinkonsernet, takket Idar Ulstein ham spesielt for de nyttige og gode analysene som i årevis er blitt laget. 

Flere gode historier fra ÅKP finner du her