Sunt samarbeid

Hemmelighold og sterk konkurranse preget Nord-Vestlandets omega-3-bransje i årevis. Hvordan skulle det gå da de ble invitert til å dele både kunnskap og erfaringer med hverandre i et klyngesamarbeid?

ÅKP
IMG_3372.jpg

Asgeir Sæbø mener det har vært sunt for omega-3-miljøet med et klyngesamarbeid. Han er daglig leder i forskningsbedriften Innolipid og medlem av næringsklyngen NCE Blue Legasea, som han selv var med å starte, under navnet Omegaland i 2008.  

Oppsiktsvekkende tall 

Norge var, og er, kjent for sine gode omega-3-produkter, både til legemiddelindustrien og som kosttilskudd. Og Møre og Romsdal har utvilsomt vært som et lokomotiv å regne i verdenssammenheng. Det ble den gang, på slutten av 90-tallet, anslått at regionen stod for så mye som 40% av raffinering av all omega-3 til humant konsum. - Jeg opererte med dette tallet under et foredrag eller noe sånt, og plutselig var det det blitt «en etablert sannhet». Sæbø trekker ydmykt på smilebåndet. 

Per Erik Dalen, som var daglig leder for den nyopprettede kunnskapsparken i Ålesund, grep tak i utsagnet og inviterte hele den marine oljebransjen i Møre og Romsdal til en samling. Ville det være en god idé å danne en omega-3-

klynge?  

Stor utvikling 

Klyngen fikk støtte og ble opprettet, og det har skjedd mye siden.

Omegaland, AquaNor.jpg
Omegaland på Aquanor i 2009


Vi fikk laget en visuell identitet og ble synlige som industri. I dag rommer den ikke bare Omega-3-industrien, men alt innen forskning på-, og utnyttelse av marint råstoff. 

Medlemsbedriftene teller nå nærmere 50, kjernen ligger fortsatt på  Nord-Vestlandet, men klyngen har nå også medlemmer fra Oslo, Østlandet og Nord-Norge, forteller Sæbø. 

Møre-Omegaland-Robert Wolff.jpg
Robert Wolff var prosjektleer i Omegaland

Tran til hele verden

Han startet sin arbeidskarriere som lab-sjef for tranavdelingen til Brødrene Aarsæther (nå Epax). Der var han satt til å utvikle mer konsentrert omega-3-produkter av oljer fra Sør-Amerika. Fabrikken har opp gjennom årene hatt ulike eiere, også utenlandske. 
Jeg husker da sveitserne og italienere kom med banebrytende prosess-teknologisk kunnskap, reaktorer, og div. annet utstyr. Dette ble podet inn i den norske håndverkstradisjonen, og dermed skjøt industrien virkelig fart. Denne inputen fra Europa var med på å sende oss i tet.   

Færre hemmeligheter 

Det var ikke så lenge etter dette at ÅKP tok initiativ til å samles. 

Per Erik Dalen ble rimelig overrasket under første bransjesamling, da han så hvor mange som håndhilste på hverandre. Bransjen var nemlig i stor grad preget av hemmelighold og konkurranse.    

I dag, forteller han, har de ulike produsentene i større grad sine nisjer, for eksempel innen lukt/smak, sammensetning, renhet, omega-3-profil eller annet. I den nye utvidede klyngesamarbeidet NCE Blue Legasea skyter det raskere ut nye «knopper». Mindre bedrifter opprettes hyppigere enn før og hele industrien har fått et løft gjennom samarbeidet. 

OddvarSkarbo.jpg
Oddvar Skarbø var klyngeleder for Legasea fra 2012
klyngedamer kuttet.jpg
Dagens klyngeleder i NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy og prosjektleder fiskeri Janita Arhaug.
Elever hos EPAX.jpg
Hvert år arrangeres en rekke møteplasser og aktiviter i klynga.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her