Internasjonale presseturer setter Møre på kartet

Hvert år de siste ti årene har en gruppe internasjonale journalister blitt invitert til Sunnmøre. I løpet av tre-fire dager har de fått oppdatert seg på siste nytt fra Møreklyngen.

ÅKP
Christina dupres roos.jpg

Journalistene lot seg tidlig fascinere av hvordan klyngekonseptet fungerer, med samarbeid mellom konkurrerende selskaper, og oppdaget raskt det spesielle med nettopp denne klyngen; at den evner å ta dristige, veloverveide valg og handle raskt.

- Journalistene er utrolig imponert over innovasjonskraften i klyngen. Da nedgangen i offshoremarkedet kom, flyttet de inn i tilstøtende markeder som cruise, ekspedisjonscruise og fiske – alt basert på ekspertisen de hadde fra offshoremarkedet. En slik kraft er unik i verden.
Christina dupres roos.jpg
Christina Dupré Roos, Blue C

Christina Dupré Roos

Hun er ÅKPs kontakt i Blue-C, firmaet som arrangerer disse presseturene. Christina har bygd opp et solid, godt arbeidsforhold til nøkkelbedrifter i Møreklyngen. De siste årene har hun invitert journalister ikke bare innen offshore, men med et mer generelt maritimt fokus.

Verdifullt

Selskapene selv setter stor pris på å effektivt kunne oppdatere journalistene. Møtene mellom redaksjoner og skipseiere, utstyrsleverandører og verft, ansikt til ansikt, gir en åpenhjertig tilnærming, bedre forståelse og over tid dannes det verdifulle relasjoner.

- Noe journalistene elsker er å få på seg hjelmer, vernesko og vernebriller, og å komme seg inn på et fartøy! Og ÅKP arrangerer alltid en fantastisk kveld for dem, med seiltur innover Geirangerfjorden med middag et fint sted, fisketur og matlaging ut av egen fangst, regatta eller tilsvarende. At gjestene får oppleve også den imponerende, vakre naturen her, er med på å gjøre presseturen komplett.

Høydare

- Et høydepunkt? Jo, da offshoremarkedet gikk inn i nedgangstiden. Jeg var i ferd med å planlegge neste pressetur, men var bekymret for at eierne, verftene og leverandørene ville være motvillige til å ta imot en delegasjon med journalister i denne spesielle tiden. Derfor kontaktet jeg noen av selskapene for å foreslå å vente et år eller to til ting hadde ordnet seg igjen. Responsen var enstemmig; de hadde ønsket fagjournalistene velkommen hvert år og alltid vært åpne, og kunne ikke vende ryggen til dem nå. «Nei, vi vil fortelle dem hvor tøff situasjonen er, om usikkerheten og frykten for hvor lang tid denne nedgangen kan vare, men i stedet for å besøke hver reder for seg, kan vi alle gå sammen i ett rom og fortelle dem den samme historien.»

Christina påpeker at dette viser hvordan samarbeidet i klyngen fungerer, selv i dårlige tider. Hun kaller det unikt!

- Jeg arrangerer presseturer over hele verden, og Møreklyngen er vår favoritt å besøke fordi den er så dynamisk og åpen, avslutter hun.

Flere gode historier fra ÅKP finner du her

Gruppebilde journalister 2011.jpg
Besøk hos Ulmatec i 2011
journalister kleven.jpg
Ståle Rasmussen intervjues i 2012, Kleven verft
krabbe 1 journalist.jpeg
Positive opplevelser er viktig, Atlanterhavsparken 2013