Campus = Kraftfullt!

Universitetet, næringslivet- og forskningsmiljøet har en formidabel styrke på Campus Ålesund. Det mener professor ved NTNU, Hans Petter Hildre. - ÅKPs rolle som smører, kobler og formidler er suveren!

ÅKP

Norges mest næringsnære campus

Campus Ålesund er et kraftsenter for utdanning, forskning og næringsutvikling. Her samhandler studenter, forskere og ansatte i internasjonale bedrifter hver eneste dag for å skape vekst og utvikling i regionen.   

Innenfor Campus Ålesund påvirker vi hverandre med strategier og handlinger, og vi spiller hverandre gode. ÅKP sørger for smidige overganger. Om universitetet, forskningsmiljøet og næringslivet hadde vært et symfoniorkester, ville det vel være riktig å kalle ÅKP for dirigenten. Her spiller hver aktør sin melodi, og ÅKP sørger for at vi alle klarer å spille sammen.

Hans Petter Hildre, professor og instituttleder, NTNU

Fra høgskole til NTNU

Da han ble ansatt ved skolen i 2005, fungerte den som en ren undervisningsinstitusjon. Høgskolen i Ålesund tilbød utdanninger på bachelornivå, forskningsaktiviteten var lav og forskningssamarbeidet med næringslivet var svakt. Endringen fra en liten høgskole til NTNU er formidable sier Hildre. - Ålesund har fått ny identitet: Vi er en universitetsby. For både kommunen og bedrifter er kompetanse langt viktigere enn før, og vi har nå fem, snart seks, masterutdanninger å tilby. Siden vi ble NTNU for 3-4 år siden, har vi gått fra null til 27 phd-stipendiater bare på mitt institutt. 

Han legger og til at næringslivet har gitt NTNU flere gaveprofessorater og at enhver bachelor- og masteroppgave gjøres for en bedrift. NTNU-statusen har Hildre utelukkende opplevd begeistring for.

hans petter hildre auditorium.jpg
Hans Petter Hildre, professor og leder for institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved NTNU i Ålesund.

Kompetansefokus

- Det er et scoop at vi ble NTNU! Ja, det er rett og slett svært heldig at vi har fått denne statusen. Kompetanse blir viktigere i samfunnet vårt, og NTNU er en gigant innen teknologi. Bare det at vi kan støtte oss på miljøet i Trondheim er en kjempestyrke!

Professoren jobbet ved Universitetet i Trondheim, før han flyttet hjem igjen til Sunnmøre. Han gir ÅKP noe av æren for at han beveget seg hjemover og har blitt værende i sin stilling i så mange år.

Den første tiden frikjøpte ÅKP meg til å være forumleder innen forskning og utvikling. Det gjorde at jobben min ble mye mer spennende. Å få være med på NCE-prosessen, og å se at ÅKP fikk inn mer og mer programaktiviteter, var veldig positivt.

Globalisering 

Hildre er som ÅKP svært opptatt av å hente kunnskap og ideer fra hele verden. - Skal vi være best, må vi lære av de beste. De store byområdene er kraftsentre som driver verden fremover. På Sunnmøre har vi alltid hatt blikket vendt utover. Til nye markeder, på jakt etter handelspartnere eller ny kunnskap. Det må vi aldri slutte med, avslutter Hildre.  

Flere gode historier fra ÅKP finner du her