Vil selge Norge til verden

Merkevaren Norge er en av Innovasjon Norges store satsinger de neste fire årene og har som mål å utvikle en sterk felles merkevare for Norge. GCE Blue Maritime og de andre havromsklyngene skal være et pilotprosjekt i denne nasjonale satsingen.

ÅKP
MerkvarenNorge_Lund_Dalen_Ellingsen_1_Arendal2016_DSCN4815.JPG

Prosjektet skal bidra til økt vekst og verdiskaping gjennom å styrke norsk eksport og sikre tilgang til kapital, kunnskap, talenter og turister. Man ønsker å samle næringsliv og myndigheter i en felles og langsiktig satsing som gir grunnlag for økt eksport og verdiskaping på tvers av næringer.

- Dette dreier seg ikke om å lage en ny logo for Norge, men en helhetlig strategi for å styrke vår internasjonale konkurransekraft. Havromsnæringene er Norges sterkeste kort internasjonalt og vi mener det er viktighet å være med og utvikle en ny nasjonal merkevare, sier Per Erik Dalen i GCE Blue Maritime.

Prosjektet har definert fem viktige fokusområder:

• En offensiv eksportstrategi for norske varer og tjenester

• En strategi for å tiltrekke utenlandske investorer, talenter og turister

• En tilpassing av Innovasjon Norges verktøy

• Etablere samhandlingsarenaer

• Utvikle en norsk merkevare- og kommunikasjonsplattform

Les mer om Merkevaren Norge her.


Foto: Innovasjon Norge