Vellykket fagdag fiskeri i Brattvåg

NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime var nylig vertskap for en konferanse som ble holdt på ID-huset i brattvåg. Konferansen samlet personer fra alle ledd i verdikjeden innen fiskeri - fra trålere, pelagisk fiskeri, linefisk, teknologi og marine råstoff til finans.

ÅKP
IMG-1771.jpg

Målet for konferansen var å gi et innblikk i det siste innen marked, skipsdesign og skipsbygging, og vise hvordan teknologi og nye verdikjeder kan bidra til økt lønnsomhet. Arrangementet fungerte som et sentralt møtested for alle som er interesserte i, eller arbeider innen, fiskeri- og maritim næring.

Konferansen startet med en serie av engasjerende presentasjoner som belyste ulike aspekter i næringen. Noen av høydepunktene:

Erwin Jaeger fra MIL innledet med å dele verdifull innsikt i det globale fiskerimarkedet og trender. Dette satte bakteppe for resten av dagen, og viste hvordan den internasjonale konteksten som fiskerinæringen opererer innenfor påvirker næringen. Deretter flyttet fokuset seg til teknologisk innovasjon. Skipsteknisk tok scenen for å presentere fremtidens fiskebåter sammen med de nyeste teknologiske fremskrittene. Øyvind Kamsvåg, Chief designer for Ulstein Goup, fulgte opp med å presentere deres satsning på skipsdesign for fremtidens fiskebåter.

Effektivitet til sjøs var også et sentralt tema, med en dypere forståelse av hvordan operasjonene om bord kan effektiviseres gjennom «Fisk 4.0». Fisk 4.0 er et spennende prosjekt som i de kommende seks årene skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor. Avslutningsvis delte Optimar nye teknologiske fremskritt, og ga oss et innblikk i fremtidens muligheter og løsninger innen prosessering av fisk.

Kjetil Holmeset, eier og skipper, HP Holmeset begeistret mange med sitt innlegg "Pioneer innen norsk linefisk". Veldig bra å få perspektivene fra rederen selv om hvordan skiftende rammevilkår, sterk vilje til innovasjon og utvikling, og inntreden fra nye generasjoner har løftet rederiet til å satse videre.

Etter en formiddag fylt med innsikt og kunnskap, kom det som for mange kanskje var dagens høydepunkt ; omvisning om bord Nergårds nyeste tråler. Her fikk deltakerne muligheten til å se moderne fiskeriteknologi på nært hold i en tråler full av moderne teknologi, med fokus på produktkvalitet, HMS og bærekraftige operasjoner til sjøs.

Konferansen ble avsluttet med en deilig fiskemiddag ved Brattvåg Fjordhotell med musikkinnslag fra Frida Sønderland Nustad.