Vellykket cruise-samling

Hele 120 deltakere fra hele landet fikk ny kunnskap og delte er faringer under Cruise With Inside Information sist uke. Presentasjonene kan nå lastes ned

ÅKP
P1110805.JPG

Temaene favnet bredt, med foredrag om markedstrender for både tradisjonelle cruise og ekspedisjonscruise, om ny miljøteknologi, verdikjeden og kundebehov hos de ulike aktørene når cruise- og ekspedisjonsskip skal bygges.

AECO Association of Arctic Expedition Cruise Operators, Innovasjon Norge og Cruise Norway orienterte om markedstrender, mens skipsverftene Ulstein og Vard delte på sine erfaringer fra skipsbygging for cruise-redere med mange interesserte seminardeltakere. Vi fikk også besøk av Viking Cruises, NIT Naval Interior Team, Shipnor, Jets og Scanship som hadde mye spennende bransjekunnskap å dele.

Målet var i første omgang å skape en nettverksarena for ulike bedrifter i verdikjeden når cruise- og ekspedisjonsskip skal bygges, utstyres og innredes. Klyngeleder i Norwegian Rooms, Oddbjørn Hatløy, ønsker å invitere med interesserte bedrifter videre i et nettverkssamarbeid, hvor vi sammen kan finne gode løsninger for at flere norske bedrifter kan komme i salgsposisjon i et marked i sterk vekst. -Sammen med maritim klynge, Innovasjon Norge og Cruise Norway kan vi bidra til at norske virksomheter kan få større synlighet med en felles norsk paviljong under «Seatrade» i 2019, som er verdens største cruisemesse og viktigste møteplass for folk i bransjen, sier Hatløy.

Vi vil i løpet av kort tid informere interesserte bedrifter om hvordan vi kan legge til rette for at bedriftene får forberedt seg best mulig for å komme i salgsposisjon og profilert sin bedrift og sine løsninger i et marked som er i sterk utvikling, sier Frank Støyva Emblem fra GCE Blue Maritime.

Også Innovasjon Norges cruiserepresentant, Tor Johan Pedersen, har sterk tro på samarbeid og felles profilering internasjonalt. Han har lang erfaring fra cruisebransjen og er optimistisk på vegne av norske bedrifter som han mener har gode muligheter til å utvikle og selge miljøvennlige løsninger for skipsverftene og rederne som bygger cruise- og ekspedisjonsskip. -Cruisemarkedet vil fortsette å vokse globalt, og antall nybygg forventes å øke, forteller Pedersen. Vi ser vekst i «alle» cruisesegmenter, med et betydelig større fokus på bærekraft. Derfor vil ny og mer miljøvennlig teknologi for maritim næring med stor sannsynlighet bli etterspurt fremover.

Inge Tangerås i Cruise Norway har deltatt på cruisemessen «Seatrade» i Miami i flere år, hvor han har representert norske havner og norsk reiselivsnæring. -Interessen for Norge har hatt en markant økning de siste årene, og jeg vil oppfordre interesserte bedrifter til å bli med i et samarbeid på tvers av bransjer og produktkategorier, slik at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og nettverk og slik oppnå synergier i et marked hvor Norge burde ha gode forutsetninger for å lykkes, avslutter Tangerås.

Last ned presentasjonene:

1. Oddbjørn Hatløy, Norwegian Rooms og GCE Blue Maritime

2. Tor Johan Pedersen, Innovasjon Norge

3. Ove Dimmen, Ulstein Group

4. Frigg Jørgensen, AECO - Ta kontakt

5. Ole Chr Fotland, Jets

6. Unni Grebstad, Shipnor

7. Inge Tangerås - Cruise Norway

8. Sebastian Lagerlöf, NIT. Ta kontakt

9. Serge Fossati, Viking Ocean Cruises. Ta kontakt

10. Martin Ingjerd, Vard Accomodation. Ta kontakt

11. Jonny Hansen, Scanship. Ta kontakt
P1110816.JPG


P1110810.JPG