Ursulas Green Deal - en mulighet for vår industri?

Europa skal være klimanøytralt innen 2050 som første kontinent. Det nye Horizon Europe har en pott på hele 1000 milliarder norske kroner, og er dermed verdens største forskningsfond. Skal Von der Leyen nå sitt mål, trenger hun hjelp fra innovativ industri. Det skaper muligheter.

ÅKP
Ursula.jpg

EU har gjort en stor forpliktelse for et grønnere Europa, og de legger penger bak lovnaden. I tillegg til de 1000 millardene som legges i Horizon Europe, legges ytterligere 1000 milliarder til grønne investeringer. Norge er ikke medlem av EU og må nok sørge for vår egen infrastruktur, men vi er full partner i Horizon2020 og kommende Horizon Europe. Det betyr at vi har tilgang på de EUR 100 mrd som nå legges inn i potten til innovasjon og forskning. 

Kommisjonen sier selv: "Å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050 er en mulighet for en gang i livet til å modernisere EUs økonomi og samfunn og orientere oss mot en rettferdig og bærekraftig fremtid. Forskning og innovasjon vil spille en sentral rolle... Horizon Europe, sammen med andre EU-programmer, vil være nøkkelen til å utnytte nasjonale, offentlige og private investeringer. Sammen skal de fremme nye teknologier, bærekraftige løsninger og distruptiv innovasjon og spre nye løsninger over hele Europa og verden"

Med andre ord, EU trenger fremoverlent industri som er ledende på sine felt for å utvikle smart teknologi og gode løsninger. EU sin strategi er altså sammenfallende med ambisjonen i vårt næringsliv. Det skulle borge for gode samarbeidsprosjekter med EU-finansiering i årene fremover. Vårt næringsliv er verdensledende på mange områder, la oss bruke kunnskapen til å bidra til Green Deal. Og som president Ursula sier: Vi skal endre verden, og vi skal samtidig bruke den utviklingen til å skape arbeidsplasser og vekst" 

Her finner du lenken til detaljer i Green Deal fra EU-kommisjonens sider.

Her finner du linken til  Ursula Von der Leyens innlegg om Green Deal

Er du en skikkelig EU-nerd som meg, og vil se hele innsettelsestalen til Ursula Von der Leyen i EU-parlamentet (anbefales) så finner du linken her.