Sanner til klyngekonferansen

Møt finansminister Jan Tore Sanner, Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet og sjefsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea. De nye Kleven-eierne vil fortelle om hvordan de vil gjenreise verftet og ikke minst, vi presenterer årets klyngeanalyse fra Menon.

ÅKP

Hva nå finansminister?

Klyngekonferansen blir i år arrangert for 13 gang og årets tema er norsk økonomi i omstilling. Koronapandemien har satt verdensøkonomien på hodet og finansminister Jan Tore Sanner har nå den vanskelige oppgaven med å styre den norske skuta fremover. Hvordan bygger vi Norge for fremtiden? Hvordan vil myndighetene bidra til at havnasjonen Norge fortsatt har en konkurransedyktig industri i årene som kommer.

Hvor lenge må vi leve med Korona?

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad har stått i fremste rekke for å formidle kunnskap og forklare myndighetenes håndtering av koronapandemien. Beslutninger som får konsekvenser liv og helse, men også hundretusenvis av arbeidsplasser over hele landet. Hvordan vurderer Nakstad situasjonen i Norge og hvor lenge må vi regne med å leve med korona.     

Klyngeanalysen

Det er knyttet stor spenning til årets klyngeanalyse. Analysen som har røtter tilbake til slutten av 80-tallet gir oss et unikt innblikk i utviklingen til Norges mest særpregede næringsklynge. Med koronapandemi, reiserestriksjoner, handelskrig, fall i oljepris og tegn til resesjon i mange av verdens viktige markederkedene har vi store forventninger til årets analyse.

thina saltvedt.jpeg
Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea

Bærekraft fra Nordea

Norsk maritim næring er på full fart inn i det grønne skiftet og er en viktig del av løsningen på klimautfordringene. Thina Saltvedt fra Nordea er bærekraftanalytiker og vil dele sine tanker om hvordan vi bør posisjonere oss for fremtiden. 

Kleven

Det har vært et turbulent år for tradisjonsrike Kleven verft. De nye eierne Green Yard vil dele sine tanker for fremtiden. Hvordan vil de gjenreise verftet og bidra til at vi fortsatt har skipsbygging i Norge.

Grønne løsninger

Vi vil i tillegg få spennende eksempler på nye grønne fremdriftssystemer og løsninger som tar maritim næring på veien mot nullutslippssamfunnet.

24. september klokken 11.30-15.30, NMK-bygget, Campus Ålesund. Begrenset antall plasser pga. koronasituasjonen. Vi gjennomfører arrangementet i henhold til myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Nordea. Ingen deltakeravgift. Konferansier er Anette Bonnevie Wollebæk fra Kongsberg