Ny Digicat-medarbeider, leder og ny EU-rådgiver

ÅKP og Digicat Norsk Katapult er glade for å kunne introdusere én nyansatt og to medarbeidere i nye roller.

ÅKP
ArneNerem-mindre2.jpg

Bildet: Arne Nerem Monsholm. Foto: Anne Marthe Vestre Berge/ÅKP.

Arne Nerem Monsholm er ansatt som seniorrådgiver i Digicat Norsk Katapult. Digicat er ett av fem nasjonale testsentre støttet av Siva, og jobber med digitalisering i praksis. Særlig tilbyr Digicat verktøy, kompetanse og metodikk for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger.

Arne er utdannet ingeniør innen bygg/anlegg og marin teknologi, og er i tillegg bedriftsøkonom fra BI. Etter flere år innen offshore gikk han i 1995 over til det amerikanske programvareselskapet Intergraph (senere Hexagon PPM), der han i løpet av en 15 års-periode hadde flere stillinger, blant annet som applikasjonsingeniør og senere teknisk sjef for, teknisk konsulent og visepresident med ansvar for forretningsutvikling av selskapets 2D- og 3D-designløsninger i Europa, Midt-Østen og India.

Fra 2010 til 2013 var Arne daglig leder i Offshore Simulator Centre (OSC), men gikk i 2013 tilbake til Hexagon PPM som visepresident innen forretningsutvikling rettet mot skips- og offshoreindustrien.

Arne har de to siste årene vært prosjektleder i kjernekraftverkprosjektet Hanhikivi 1 i Finland, der han var ansvarlig for innføring av et system for håndtering av all teknisk informasjon i prosjektet.

Om sin nye jobb i Digicat sier Arne:  
– Jeg ser frem til å være en del av et team som skal hjelpe næringslivet til å bli endra bedre til å ta i bruk moderne teknologi og effektive arbeidsprosesser. Spesielt brenner jeg for bruk av 3D designverktøy i samspill med «Virtual Reality» (VR) og simuleringsverktøy. Her i ÅKP og Digicat har vi tilgang til kompetanse og tekniske løsninger i verdensklasse, så dette blir spennende.

Arne begynte i jobben 1. mai. 

Ny rolle

En årelang kollega i ÅKP, Jan Børre Rydningen, har gått over i ny rolle i innovasjonsselskapet. Fra å være leder for Digicat har han skiftet stilling og er nå EU-rådgiver. ÅKP lyste ut denne stillingen, men vi fant ut at vi hadde den beste søkeren internt i egne rekker. EU-rådgiveren skal på vegne av vår maritime klynge, GCE Blue Maritime Cluster og vår marine klynge, NCE Blue Legasea, initiere, utvikle og drive EU-finansierte prosjekt.

janbørremindre.jpg
Jan Børre Rydningen har blitt EU-rådgiver

Jan Børre forteller om hvorfor han ønsket seg stillingen som EU-rådgiver: 

– Forskning og innovasjon har alltid stått mitt hjerte nært. Karrieren startet som forsker hos FFI og Norut, etterfulgt av femten år i Kongsberg Spacetec før jeg igjen var tilbake i Norut-systemet som daglig leder. Fem år senere gikk ferden videre til Innovasjon Norge i Ålesund, der jeg var i knappe ti år i flere ulike roller. De siste årene har jeg jobbet hos ÅKP med å bygge opp innovasjonsarenaen og Digicat. Det har vært en spennende reise der jeg har vært i inngrep med forsknings- og innovasjonsmiljø fra ulike vinkler. Innsikten og forståelsen alt dette har gitt tror jeg at jeg kan bruke i min nye rolle som EU-rådgiver, en rolle som jeg gleder meg veldig til å ta fatt på.»

Samtidig som Jan Børre gikk over til å bli EU-rådgiver, gikk Bjørn Dimmen over fra å være seniorrådgiver til å bli leder for Digicat. 

Bjørnmindre.jpg
Bjørn Dimmen er nå leder for Digicat.

– Nærmere enn en tror

Daglig leder i ÅKP, Per Erik Dalen, sier dette om de nye endringene i staben: 
– Ofte ligger løsningen nærmere enn en tror. Til stillingen som EU-rådgiver var vi ute etter en person som kjente og kunne næringslivet vårt. Videre burde personen kjenne forskningsmiljøene, samt virkemiddelapparatet. I samtale med Jan Børre snakket vi om dette, og det var åpenbart at han ville være en super kandidat som overgikk alle våre søkere. I tillegg hadde vi en god lederkandidat for Digicat i Bjørn. Når det gjelder Arne, som er ny på laget, er vi svært glade for å ha fått han med. Han har relevant, god og lang erfaring, og jeg er sikker på at han kommer til å gjøre en strålende jobb for Digicat og næringslivet.