Markedsmuligheter i Romania

Mange norske bedrifter har avdelinger i Romania, og rumenerne ønsker mer samarbeid med Norge.

ÅKP
PerErikEvaVAurdalChristianBadescu.jpg

På bildet: CEO i ÅKP, Per Erik Dalen, ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal og Romanias ambassadør til Norge, Cristian Bădescu.

Nylig var Romanias ambassadør til Norge, Cristian Bădescu, på besøk på Møre et par dager. Vertskap for turen var ÅKP, som arrangerte møter hvor ambassadøren fikk treffe bedrifter, akademia og kommunen. Bakgrunnen for besøket var at flere norske bedrifter har avdelinger i Romania. Vard er blant en av de store. 

Bădescu ønsket å få fram at EU nå investerer milliarder i Romania for å ingangsette boring etter gass og utbygging av havvindmøller i Svartehavet. Med erfaring fra andre norske bedrifter ønsker rumenerne nå samarbeid med norske bedrifter som har teknologi og kompetanse på disse områdene. 

– Det er både store markedsmuligheter og eksportmuligheter knyttet til Romania. Det gjelder flere fagområder, også utviklingsprosjekter, mener daglig leder i ÅKP, Per Erik Dalen, som dessuten er norsk konsul for Romania i Ålesund. 

Dalen oppfordrer bedriftledere som er interessert i å høre mer om mulighetene i Romania til å ta kontakt på epost: per.erik.dalen@aakp.no, eller telefon: 92060370.