INVESTORMATCH - 29. MARS 2023: Globale trender påvirker kapitalmarkedet – hva nå?

En av Norges viktigste koblingsarenaer for vekstbedrifter og investeringskapital er tilbake for fjerde gang. Denne gangen i en enda hvassere form. For å imøtekomme kundene sitt behov blir det nå Investormatch to ganger i året.

ÅKP
thumbnail_9H6A4757.jpg

Bildet: Fra fjorårets Investormatch. Foto: Anne Marthe Vestre Berge. 

– Vi har fått tilbakemeldinger på at Investormatch oppleves som et svært nyttig arrangement, både for investorer og for vekstbedrifter, og de har uttrykt ønske om å ha denne arenaen oftere enn bare én gang i året, forteller faglig ansvarlig for Investormatch, Håvar Risnes. 

thumbnail_9H6A4545.jpg
Håvar Risnes i ÅKP.

Han sier videre at arrangementet kanskje er viktigere enn noen gang, fordi verden er i endring. 

– Hvor henter man kapital, og hvilke bedrifter er det lurt å investere i, når verden er i total omveltning, spør Risnes retorisk, og legger til:

– Det skjer så mye i verden nå, både med tanke på geopolitikk, miljø, energikrise og stadig trussel om en ny pandemi. Dette gjør noe med tankesettet både til investorer og bedrifter som trenger å hente kapital for å vokse. Gjennom årets Investormatch skal vi prøve å hjelpe begge parter å navigere i et endret marked.

Behov for rådgivning og innspill


Årets Investormatch blir den fjerde i sitt slag, og går av stabelen 29. mars, hos ÅKP i Ålesund. Partner fra starten har vært Nordea, som også er med i år. Målfrid Linde, som er banksjef for bedriftsmarkedet i Nordea Nordvest, sier det har skjedd så mye i verden rundt oss det siste året at både investorer og vekstbedrifter trenger rådgivning og innspill. 

– Mange hendelser gjør at alle nå må navigere i et endret landskap. Flere snakker om at vi er på veg inn i en ny epoke. Denne nye epoken involverer både deglobalisering og regionalisering. Endret lovverk på flere områder spiller også inn. I et slikt bilde er Investormatch viktigere enn noen gang, sier Linde, og legger til: 

thumbnail_9H6A5032.jpg
Målfrid Linde i Nordea.

– Jeg har tidligere sagt at grunnen til at vi i Nordea vil engasjere oss i Investormatch er at vi ønsker å bidra til at vekstbedrifter kan få vise seg fram, og at investorer kan få innblikk i nye selskaper. Den overordnede motivasjonen for vårt engasjement er som før, at næringslivet trenger vekstbedrifter som kan drive nyskaping og bidra til fremtidig vekst i Norge og internasjonalt. Vekstbedrifter og investorer trenger hverandre. Gjennom Investormatch kan vi skape en arena for faglig påfyll og nettverksbygging. 

Robert Næss, kollega av Linde og profilert investeringsdirektør i Nordea, blir med som innleder under årets Investormatch. Han bekrefter at alt som skjer i verden nå påvirker både de som trenger kapital og de som skal investere: 

– I de neste årene vil det komme betydelige investeringer inn i fornybar energi og ny teknologi. Det finnes mange smarte folk med gode ideer og det er viktig for de som sitter på pengesekkene å møte disse sånn at de kan forvalte midlene på best mulig måte. 

En hvassere utgave

Håvar Risnes påpeker at Investormatch i år har et hvassere utgangspunkt fordi arrangementet fremover i større grad vil rette seg mot rasktvoksende, etablerte, bedrifter. Disse representerer et større potensial for eksport.

– Det forvaltes betydelig kapital lokalt, men for vekstselskapene oppleves tilgangen på kapital som knappere enn før. Vi vil videreutvikle Investormatch ved å løfte inn flere nasjonale og internasjonale investormiljø for erfaringsdeling, sier Risnes, og påpeker:

– Alle parter skal ha noe igjen for å være med på Investormatch. Vi skalformidle vekstmetodikk, bygge vekstkompetanse og utvide nettverket til både partnere, investorer og vekstbedriftene. I forkant av en Investormatch tilbys utvalgte vekstbedrifter én til én-rådgiving. Bedriftene får praktisk trening i å levere en investorpresentasjon, samt tilføres kompetanse på kapitalstrategi, verdivurdering og hvordan kjøre en prosess for å hente inn kapital. Målet er å avklare hvilken type kapital eller eiere som matcher bedriftens vekstambisjoner og koble disse bedriftene med norsk og internasjonal vekstkapital.

Vil du melde deg på Investormatch? Klikk her


Robertnæss-web.jpg
Robert Næss i Nordea