Innovation for a better Europe - Horizon Europe

Horizon 2020 går inn i sitt siste år og vi skal inn i en ny tid med Horizon Europe fra 2021. Hva endrer seg egnelig? Hvordan blir overgangen til det nye programmet?

ÅKP
EU slagord beskjært.jpg

Årets Reseach and Innovation Days skulle gi svar på mange spørsmål. "Alle" fra ministernivå og nedover som jobber med forskning og innovasjon i Europakommisjonen er til stede for å sette kursen sammen med toppforskere fra de beste instituttene og kunnskapmiljøene i Europa.  

Særlig var det fullt i rommet når European Commissioner med ansvar for forskning (2014-2019) Carlos Moedas og hans mest betrodde samarbeidspartner  i arbeidet med H2020, økonomiprofessor Mariana Mazzucato  skulle samtale om arbeidet de har gjort. De har sammen med Generaldirektør for Forskning og Innovasjon i Europakommisjonen Jean Eric Pacuet, formet H2020 siden 2014. 

Alle innlegg og samtaler som ble holdt under konferansen ble streamet, og du kan høre og se dem på Research and Innovation Days sin hjemmesider. Samtalen som nevnt over finner du HER

Kommisjonen har gjort et omfattende evalueringsarbeid, og vil ta med det beste videre. Fortsatt handler det om forskning og innovasjon for et bedre Europa, og vi skal gjøre det sammen. De vil også forsøke å endre det som ikke har fungert like godt. Et visst byråkrati er nødvendig når man skal håndtere forskning og  slike pengesummer som det her er snakk om. Det haster å løse mange av utfordringene, så byråkratiet må være så presist og smidig som mulig. 

Noen gode prinsipper gjelder fortsatt:

  • Exelence. Det er de beste til å løse et problem som skal gjøre det. Og det kompromisses ikke på kvalitet i forskningen. 
  • Impact teller fortsatt mest. Som i dag vil 50% av vektingen i en søknad ligge på hva du oppnår, hvilket problem du løser for hvem. 
  • Problemer skal løses for mennesker, klima, miljø, samfunn og sikkerhet.
  • EIC piltoten (European Innovation Council) som har programmene for SMB bedrifter og rene innovasjonsprosjekter blir videreført med noen små endringer

Dette skal legges mer fokus på:

  • Bort fra sektortenking. Mellom bransjer og industrier kan kunnskap utnyttes på tvers, her er mye uforløst potensiale.
  • Forskningen som er gjort i H2020 skal anvendes, bygges videre på og tas i bruk på nye områder. Vi har ikke tid til å finne opp alle hjul på nytt.
  • Fokuset går fra prosjekttankegang til MISSIONS. Det må være Rom for å feile fordi det kan komme noe bra ut av det uforutsette. Sidestrømmene må fanges opp og bygges videre. Som Mariana Mazzucato sa "På vei til månen er det en mengde "mislykkede" oppfinnelser som har satt store avtrykk i historien. Mange av dem er i din smartphone".
  • For de ulike hovedstolpene settes det ned missionboards. Sammensettingen her skal være av eksperter på sine felt, men også generalister på tvers av flere sektorer.
  • Flere programmer skal bli "buttom up" etter modell fra programmene i EIC piloten. Det betyr at ikke alle søknader må være knyttet til konkrete utlysninger, så lenge de viser at de bidrar til en eller flere av de sju store hovedsatsingene.