Innovasjonsstipendet Oppdrift er tilbake!

Innovasjonsøkosystemet trenger tiltak fra private bedrifter som kan bidra til å løfte frem de gode idéene, uten å kun fungere som dyre salgsverktøy. Dette behovet oppfyller Oppdrift - en fantastisk mulighet for alle green tech-aktører i Norge. Stipendet er på 1 million kroner i rådgivningstimer og eksponering, og gir støtte til innovative løsninger, uten noen nedside.

ÅKP
oppdrift 1 mill.png

I 2021 gikk Bryn Aarflot, Los & Co og IGAIDI sammen om å utvikle et stipend som ga støtte til en verdi av 1 million kroner til en etablert bedrift med en idé som ville føre til reell bærekraftig utvikling. Stipendet besto av rådgivning, produkter og tjenester, som er helt vesentlig i en innovasjonsprosess, og som kan løfte en idé ut i verden. I den første runden med Oppdrift gikk stipendet til det innovative selskapet Seaweed Solutions. Nå gjentar de suksessen, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å undersøke om dette kan være relevant for dere. 

Årets tema for Oppdrift er green tech. I takt med økende miljøutfordringer har grønn og bærekraftig innovasjon aldri vært viktigere. For å møte kravene fra Parisavtalen og understøtte FNs bærekraftsmål, skal Oppdrift-stipendet fremme teknologier som er med på å skape en grønn fremtid. Stipendgiverne er enige om at man ikke bare kan snakke om bærekraft, men at også etablerte rådgivningsfirmaer må satse på og hjelpe innovasjoner som kan utgjøre en skikkelig forskjell – og det kan være dere.

Stipendet er i år et samarbeid mellom Teknisk Ukeblad, Bryn Aarflot, Los & Co og IGAIDI.

Stipendet

Som årets Oppdrift-vinner får du tilgang på et bredt spekter av tjenester for å gi ideen bein å gå på: 

Bryn Aarflot stiller med tekniske og juridiske tjenester innen IP-rettigheter. Det inkluderer:

Los & Co stiller med rådgivning og kompetanse til en verdi av 300 000 kr innen:

Igaidi tilbyr rådgivning innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler til en verdi av 300 000 kr. 

Les mer om hva det inkluderer her.

Jobber du, din bedrift eller noen du kjenner med en spennende green tech-løsning? Da anbefaler vi deg å lese mer og søke her! 

oppdrift logoer.png