God sommer!

GCE Blue Maritime og hele ÅKP-systemet ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Les vår sommerhilsen.

ÅKP
summer.jpg

Vi har lagt bak oss et halvår preget av gryende optimisme i den maritime klyngen. Stadig flere kan melde om positive resultater og nye kontrakter, og vi ser en bemerkelsesverdig rask omstillingsevne som garantert kommer til å bli omtalt i lærebøkene fremover. Det vinnes kontrakter innen nye segment som cruise, havvind, ferger og nå senest en kjempekontrakt på kystvaktskip. Dette gir ringvirkninger for hele klyngen, det er rett og slett imponerende.

nilsi og god stemning.jpg

I ÅKP og i klyngeprogrammet GCE Blue Maritime fortsetter vi arbeidet med å styrke økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. En av våre viktigste oppgaver er å styrke samhandlingen mellom næringsliv, det offentlige, akademia, entreprenører og investorer. Vi synliggjør klyngen, skaper møteplasser og sørger for at ny kunnskap er tilgjengelig for bedriftene. Nylig avholdt vi en spennende Rock n’ Research forskningsfestival på Giske. 150 unge arbeidstakere fra hele fylket deltok og bidrog med sin kunnskap og sine forventninger til fremtidens arbeidsliv. Digitalisering og ny teknologi utfordrer alle arbeidsplasser, også på områder som organisering, ledelse, arbeidstid og læring. Gjennom dette forskningsarbeidet, som NTNU er ansvarlig for, håper vi å utvide kunnskapsgrunnlaget og gi virksomheter både i privat og offentlig sektor muligheten til å forberede seg og ta de grep som er nødvendige for å kunne være konkurransedyktige også i fremtiden. Resultatet blir presentert på klyngekonferansen 27. september.   

Et annen bidrag til innovasjonsøkosystemet falt på plass 5. juni. Da ble ÅKP Blue Innovation Arena og et konsortium av bedrifter og samarbeidspartnere tildelt status som Norsk Katapult for digitale tvillinger, virtuell protyping og simulering. Ordningen som administreres av SIVA gir oss muligheten til å bygge et avansert testsenter. Flere titalls millioner blir tilført senteret og det skal nå investeres i avansert software og hardware som gir bedrifter i hele landet mulighet til å teste og utvikle digitale prototyper av sine produkt. Dette er en felles åpen infrastruktur som vi oppfordrer alle til å benytte seg av. Ta gjerne kontakt hvis dere har konkrete prosjekt i støypeskjeen eller lurer på hvordan testsenteret kan hjelpe din bedrift.

Portalen for norske grønne løsninger «The Explorer» ble introdusert tidligere i vår. The Explorer er en digital eksportkanal for norske grønne og bærekraftige løsninger. Målsettingen er økt eksport og posisjonering av Norge som bærekraftspionér. Her kan du og din bedrift oppretter en profil og registrerer deres løsninger, som så blir tilgjengelige for bedrifter, investorer og offentlige innkjøpere i hele verden. Vi mener dette er en fin (og kostnadsfri) mulighet for å profilere dine bærekraftige løsninger. Sjekk ut www.theexplorer.no

Vi ser frem mot en svært spennende høst. Vi starter høsten med flere interessante seminar Muligheter i Vietnam, Havvind og Hydrogen i maritim næring. 15. september er frist for å søke innovasjonsrammen for klynger. Vi oppfordrer bedrifter som har forprosjekt om å ta kontakt. Vi kan bistå i prosessen (se egen sak). I september starter vi også opp vårt Scaleup program for bedrifter som ønsker å akselerere vekst. Få plasser igjen.

Siste uken i september arrangeres Campusuka, hvor det blant annet er Ocean Talent Camp og GCE Blue Maritimes årskonferanse. Sett av datoen 27. september for  årets klyngekonferanse, program kommer over ferien.

Med dette ønsker vi alle medlemmer, kolleger og samarbeidspartnere en riktig god sommer! 

GCE Blue Maritime-teamet