Gladnyhet til gründere

ÅKP har fått ekstra støtte til sin inkubatorvirksomhet fra SIVA. Tiltaket skal hjelpe gründere og vekstbedriftene som nå er rammet av koronapandemien. De kan nå få inntil 100 % rabatt på innovasjonsstøttetjenester til en samlet verdi av 2,4 millioner kroner.

ÅKP
robert startup.jpg

Gratis kontorplass og rådgivningstjenester

Det åpnes nå for at egenandelen som gründerne vanligvis betales ettergis med virkning fra 1. mars. For oppstartsselskapene vil dette lette litt på den vanskelige situasjonen og bidra til å styrke likviditeten.    

håvar risnes scaleup 2020.JPEG
Håvar Risnes - havar.risnes@aakp.no - mob: 417 89 043
Vi jobber intenst med å håndtere koronasituasjonen og minimere konsekvensen både for de bedriftene vi har i vår portefølje i dag og nye som kommer til. Vi har opplevd økende antall henvendelser til ÅKP de siste dagene. Idémangfoldet er stort og forretningsideene kommer fra alle bransjer.

Håvar Risnes i ÅKP

ÅKP ble etablert i 1999 for å styrke den regionale næringsutviklingen og har siden den gang arbeidet for at gründere, vekstbedrifter og internasjonalt næringsliv skal skape økte verdier og flere arbeidsplasser i regionen. ÅKP er også en av operatørene for gründerhjelpen hoppid.no som er Møre og Romsdal fylkeskommunes tilbud til gründere og entreprenører.

Rekordvekst

Så langt i år har vi hatt 58 bedrifter i utviklingsavtale, mot 102 i hele 2019 – som var et år med historisk høgt aktivitetsnivå. Vi er stolte over at så mange velger oss som rådgiver og sparringpartner for sine bedrifter.

Nylig signerte ÅKP avtale med 14 kommuner på Sunnmøre for utvidet samarbeid innen entreprenørskap. ÅKPs inkubator dekker dermed store deler av Nordvestlandet. Målet med samarbeidet er å kunne tilføre hele regionen gode entreprenørskapstjenester, dele ressurser og kunnskap slik at flere forretningsidéer lykkes. I praksis bidrar ÅKP til å forsterke kommunenes næringsavdelinger, der en deler på hverandres ressurser for bedre næringsutvikling lokalt og regionalt.

Siva tar ansvar for å holde norsk næringsliv i gang

Siva som sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune finansierer mange av programmene i ÅKP er tydelige på at de vil stimulere til verdiskaping over hele landet når korona-pandemien rammer aktiviteten i industri og næringsliv.

ÅKP jobber godt og systematisk for at bedrifter raskere lykkes med sin vekst og utvikling. Det er viktig for bedriftene, men også avgjørende for verdiskapingen i Norge, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva. Med dette nye tiltaket vil innovasjonsselskapene settes bedre i stand til å kunne gjøre en god jobb overfor dem som trenger det mest, 

Ingrid Lorange, Adm. dir., SIVA 

Kontakt:

Håvar Risnes, leder ÅKP Startup & Scaleup – havar.risnes@aakp.no – (mob: 417 89 043)

Arne Mehl, Seniorrådgiver ÅKP Startup & Scaleup - arne.mehl@aakp.no - (mob: 952 50 120)

Robert Voldnes, Seniorrådgiver ÅKP Startup & Scaleup - robert.voldnes@aakp.no - (mob: 906 58 517)

Skal du starte bedrift? Fyll ut skjema så tar vi kontakt!

Legg igjen kontaktinformasjon så vil ta kontakt så snart vi kan


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply