Foodture AS nytt medlem!

Det nystartede selskapet har ambisjoner om å koble grønn og blå matproduksjon i verdens mest fremtidsrettede produksjons- og foredlingsanlegg. NCE Blue Legasea ønsker Foodture AS velkommen som nytt medlem i klyngen.

ÅKP
Foodture-Main-logo-High.png

Kort om Foodture AS

Kjernen i konseptet deres er å produsere matvarer så fremtidsrettet, rasjonelt og bærekraftig som mulig. Selskapet har hentet inspirasjon fra den gamle fiskerbonden som høstet både fra den grønne og blå åkeren og utnyttet alle ressursene på en nøysom og respektfull måte. I deres kontekst innebærer det at råvarer fra landbruket og fra havbruk og fiske bearbeides i et felles foredlingsanlegg med fokus på høy automasjonsgrad og effektiv utnyttelse av alle råvarer og innsatsfaktorer. Synergien består i at foredling av kjøtt og fisk/marint råstoff kan benytte felles kompetanse, delvis samme produksjonsutstyr og felles infrastruktur for å sikre ressursoptimalisering og gir grunnlag for høy produktivitet og kosteffektiv produksjon. 

Blågrønn innovasjon

Foodture samler aktører fra blå og grønn næring under samme tak, med mål om å skape innovative, sirkulære og lønnsomme produktkonsepter sammen og hver for seg. Selskapet har ambisjoner om å være ledende på både bærekraft og teknologi.

– Verden trenger mer bærekraftig protein, og vi ønsker å være med å endre måten vi tenker og tilvirker mat på. Det skal vi gjøre gjennom det nye selskapet, forteller Jon Daniel Nesje, daglig leder i Edelgard AS og det nyetablerte Foodture AS.

Hvilken nytte ser dere av å være med i klyngen

- For å realisere ambisjonene for Foodture trengs det innovasjon på flere områder. Vi ser på Blue Legasea med sitt brede spekter av medlemsbedrifter som et svært spennende nettverk å spille på i de prosessene vi skal gjennom.

- Vi forventer å bygge nettverk og kunne samarbeide med andre klyngebedrifter i relevante prosjekter, samt delta i Blue Legasea sine øvrige aktiviteter.

Hva kan Foodture bidra med i klyngesamarbeidet?

- Selv om Foodture foreløpig ikke har egne ansatte, så involverer vi nøkkelressurser både fra Edelgard og andre partnere. Foodture kan derfor bidra med nettverk og tilføre kompetanse og perspektiver som kan være interessante for andre medlemsbedrifter, og kan komme til nytte i relevante klyngeprosjekter.

 

Foodture-Main-logo-High.png

Vil du vite mer om selskapet? Sjekk ut nettsiden deres https://foodture.no/