Derfor ble Investormatch en suksess

Evalueringen av Investormatch er klar og dommen er positiv. – ÅKP har skapt en fantastisk arena gjennom Investormatch, sier gründer Unni Grebstad i Ocean Visioneering.

ÅKP
thumbnail_IMG_4421.jpg

På bildet: Unni Grebstad. 

– For oss som har startet selskap og utvikler ny teknologi samtidig som vi er avhengig av å hente kapital for vekst var dette en perfekt møteplass hvor vi kunne få lære om prosessene, både fra andre spennende vekstselskap som har vært gjennom den samme reisen som vi skal, og også fra ulike typer investormiljø, sier en entusiastisk Grebstad. Hun var en av gründerne som fikk presentere sin vekstbedrift under arrangementet. 

Grebstad er imidlertid ikke den eneste som har gitt ÅKP tilbakemelding etter arrangementet, som gikk av stabelen 23. mars, i samarbeid med Nordea, Converto og BDO. I ÅKP er vi opptatt av å evaluere oss selv, både for å kunne forbedre oss på punkter som ikke fungerte, men også for å kunne jobbe videre med det som er bra. 

Et evalueringsskjema vi sendte ut til deltakere etter Investormatch har fått god respons og ga et overordnet etterlatt inntrykk av at arrangementet ble opplevd som nyttig. Over 95 prosent av de som svarte oppga at de vurderte Investormatch som «God» eller «Svært god». Like mange mente at arrangementet var «Svært velorganisert» eller «Velorganisert». 

thumbnail_9H6A4626.jpg

Videre er deltakerne positive til at vi nådde målet for Investormatch, som var å inspirere, motivere og sørge for et utvidet nettverk. Faktisk svarer 50 prosent av de spurte at de har utvidet nettverket sitt etter arrangementet. Over 90 prosent av de spurte mener også at de eksterne innlederne var relevante eller svært relevante. 

Vi fikk også nyttige tilbakemeldinger på ønskede innledere og tema til neste Investormatch. En ting flere påpekte var at de ved et nytt arrangement ønsker seg mer tid til mingling, noe vi selvsagt tar ad notam. 

Alt i alt tror vi likevel dette sitatet fra Unni Grebstad er talende for årets arrangement: 
– Utrolig inspirerende, og vi sitter igjen med at vi sikkert bør tenke enda større enn vi har gjort tidligere, og tenke globalt tidlig både når det gjelder kapital og marked.

thumbnail_9H6A5095.jpg
Arrangørene representert ved Elisabeth Solvang (ÅKP), Christian Olav Balsnes (Converto), Målfrid Linde (Nordea), Håvar Risnes (ÅKP) og Øyvind André Akslen (BDO).