Den marine klyngen Legaseas årsrapport

Legasea representerer en av de mest komplette klynger innen marine ingredienser. Nå satses det tungt for å utvikle ny bærekraftig industri på Møre. Årsrapporten for 2015 kan nå lastes ned.

ÅKP
Seascene-center.jpg

I den blå marine klyngen Legasea er det et tett samarbeid mellom den marine industrien, leverandører, universitet og forskningsinstitusjoner. Legasea har satt seg mål om å bli et globalt kraftsenter for bærekraftig produksjon av marine ingredienser som fremmer bedre helse og økt livskvalitet. Denne produksjonen skal i økende grad være basert på biråstoff fra fiskeindustrien og marine biomasse som i dag ikke blir brukt til mat.

I 2013 fikk Legasea status som Norwegian Innovation Cluster under Arena-programmet. Resultatet av samarbeidet har kommet tidligere enn forventet. Bruk av bi-råstroff fra fiskeindustrien på denne måten vil styrke den bærekraftige verdiskapingen i hele sjømatnæringen.

Legasea startet med 23 nøye utvalgte medlemmer for å utvikle de strategisk viktige elementene for å kunne etablerere nye verdikjeder. Klyngen har nå nådd et punkt der det er naturlig å gå til det neste nivået og vil invitere inn flere medlemmer i 2016. På Møre er det rundt 500 selskaper som er knyttet til sjømat med en årlig omsetning på rundt 38 milliarder kroner.

LES ÅRSRAPPORTEN HER