Blue Legasea får nasjonal klyngestatus

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte 8. november den marine klyngen Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo.

ÅKP
blue legasea og anita traaseth.jpg

Blue Legasea får nasjonal klyngestatus

OFFICIAL PRESS RELEASE ENGLISH

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tildelte i dag den marine klyngen Blue Legasea status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) under en seremoni i Oslo. Blue Legasea arbeider for økt bærekraftig ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Dette er fantastiske nyheter og en anerkjennelse til arbeidet som er lagt ned i vår region av bedriftene i den marine og biomarine industrien. Fiskeflåten, prosessindustrien på land og det store spekteret av utstyrsprodusenter arbeider hver dag knallhardt for å øke verdiskapingen i næringen

Wenche Uksnøy klyngeleder i Blue Legasea. 

Blue Legasea består av 42 partnere fra hele den marine verdikjeden. Dette inkluderer fiskeriselskap, landbasert prosessindustri, teknologi og utstyrsleverandører samt forskingsaktører, akademia og kliniske miljøer. Biotech North-klyngen og bioprospekteringsmiljøet i Tromsø blir også en viktig samarbeidspartner fremover.

- I NCE søknaden har vi beskrevet et ambisiøst prosjekt der klyngen kan være katalysator for økt nasjonal verdiskaping for medlemsbedriftene. Gjennom tildeling fra det norske klyngeprogrammet får prosjektet nå forutsigbare rammebetingelser noe som vil ha stor betydning for næringen regionalt og nasjonalt, sier styreleder Tormod Thomsen i Blue Legasea

- Formålet med klyngen er å styrke Norges konkurransekraft innen fangst, prosessutvikling, produktutvikling og markedsføring innen sjømatnæringen. Dette ønsker vi i Aker BioMarine å bidra til og vi er glade for denne utmerkelses som er en anerkjennelse av klyngens arbeid, sier Ingeborg Tennes i Aker Biomarine.

Blue Legasea klyngen

Bakgrunn:

For å skape økt lønnsomhet for norsk fiskerinæring og samtidig gjøre Norge til en foregangsnasjon innen bærekraftig verdiskapning basert på 100 prosent utnyttelse av marint råstoff, trenger man bedre samarbeid i hele den marine verdikjeden og i skjæringspunktet marin/maritim næring.

Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Gjennom radikale innovasjoner innen fangst, fiskeri- og prosesseringsteknologi, samt verdiøkning på marine produkter, kan klyngeprosjektet løfte en av Norges viktigste eksportnæringer. Kompetanse og bærekraftige løsninger fra klyngen skal bidra til økt verdiskapning og eksport for tilgrensende industri, ha overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt, samt bidra til å posisjonere Norge som foregangsnasjon på FNs bærekrafts mål. 

Det norske klyngeprogrammet

Norwegian Centre of Expertise (NCE) er det nest høyeste nivået i det norske klyngeprogrammet som har som mål å støtte næringsklynger gjennom å bidra til økt innovasjon, deling av kompetanse, målrettet internasjonalisering og styrket attraktivitet for bedriftene i klyngen. Norge har i dag 14 NCE-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet. NCE-programmet ble etablert i 2006 og tilbyr faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser for klyngebedriftene i opptil 10 år.

ÅKP drifter klyngeprogrammet NCE Blue Legasea på vegne av bedriftene i den marine klyngen. Fra før har ÅKP også ansvaret for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime Cluster (Den maritime klyngen på Møre).

Interessert i Blue Legasea-klyngen? Ta kontakt 

Wenche Uksnøy, klyngeleder Blue Legasea (ÅKP AS) – 900 15 073

Tormod Thomsen, styreleder Blue Legasea (Firmenich Bjørge Biomarin AS) – 414 13 423

Frank Støyva Emblem – kommunikasjonsansvarlig ÅKP AS – 988 55 952